To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na seminarium KlastER
już niedostępne -

W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium 19: "Prawo dla energetyki rozproszonej. Ostatnio przyjęte rozwiązania i plany na przyszłość", które odbędzie się 22 lutego (wtorek) w godz. 10:00-12:30 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex Events. Wydarzenie będzie współorganizowane przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Głównym tematem obrad będą niedawno wprowadzone oraz dopiero rozważane rozwiązania dotyczące warunków rozwoju energetyki rozproszonej - ujęte przede wszystkim w jesiennej nowelizacji ustawy o OZE oraz w kolejnych planowanych aktach prawnych. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą miały znaczący wpływ na funkcjonowanie prosumentów oraz lokalnych inicjatyw energetycznych, dlatego istotne jest włączenie się do dyskusji na możliwie wczesnym etapie. Liczymy, że seminarium da ku temu okazję. Rozpoczną je wystąpienia przedstawicieli resortów zaangażowanych w proces legislacyjny: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Następnie przyjdzie czas na dyskusję, w której udział wezmą liderzy organizacji branżowych (KIKE, PSEW, PSME, PORTPC, FPP). Do zabierania głosu zachęcamy także wszystkich zainteresowanych uczestników wydarzenia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
  • Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.
Seminarium będzie transmitowane na kanale YouTube Projektu KlastER.

To dziewiętnaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Z pełnym PROGRAMEM wydarzenia można zapoznać się tutaj.

10:00 - 10:10       Przywitanie uczestników, Informacja o projekcie KlastER

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:10 - 10.35        Ostatnio przyjęte i planowane rozwiązania legislacyjne dla energetyki rozproszonej

Marcin Ścigan, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

10:35 - 10:55        Propozycje rozwiązań wspierających przedsiębiorców i rozwój rynku

Andrzej Kaźmierski, Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

10:55 - 11:05       Piaskownice regulacyjne - propozycja rozwiązania

Paulina Grądzik, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

11:05 - 11:25        Głos środowiska KlastER - analiza SWOT dla potrzeb strategii energetyki rozproszonej

Marcin Jaczewski, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

11:25 - 12:00       Ocena przyjętych i planowanych rozwiązań legislacyjnych. Postulaty branży - dyskusja panelowa

                             Moderator: Andrzej Kaźmierski, MRiT

Paneliści:
Mieczysław Wrocławski, Wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii
Piotr Czopek, Dyrektor w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej
Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii
Michał Kempa, EY i Federacja Przedsiębiorców Polskich
Paweł Lachman, Prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

12:00 - 12:25        Dyskusja ogólna

12:25 - 12:30        Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

Andrzej Kaźmierski, MRiTProjekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Zobacz również:

konferencje