Seminarium 20: "Strategia energetyki rozproszonej - analiza stanu prac"

29 Marca 2022, 10:00-12:30 (Wtorek)

Online (platforma Webex Events),

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na seminarium KlastER
już niedostępne -


W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium 20: "Strategia energetyki rozproszonej - analiza stanu prac", które odbędzie się 29 marca (wtorek) w godz. 10:00-12:30 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex Events. Wydarzenie będzie współorganizowane przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Głównym tematem seminarium będzie przygotowywana w ramach projektu KlastER strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione metodologia i harmonogram prac nad strategią oraz dotychczasowe wyniki w postaci analizy SWOT. Na zakończenie seminarium przewidziano dyskusję panelową poświęconą niezbędnym działaniom dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
  • Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów na czacie spotkania, włączając się tym samym w dyskusję.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER.

To dwudzieste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.


Z PROGRAMEM wydarzenia można zapoznać się tutaj.


10:00 - 10.10       Przywitanie uczestników, Informacja o projekcie KlastER

   Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:10 - 10.25       Prace nad strategią rozwoju energetyki rozproszonej w ramach projektu KlastER

   Andrzej Kaźmierski, Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej,
   Ministerstwo Rozwoju i Technologii

10:25 - 10:40       Metodologia pracy nad strategią rozwoju energetyki rozproszonej

   Borys Czerniejewski, Infostrategia

10:40 - 10:55       Analiza SWOT dla potrzeb strategii rozwoju energetyki rozproszonej

   Marcin Jaczewski, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej,
   Ministerstwo Rozwoju i Technologii

10:55 - 11:45       Kluczowe działania do uwzględnienia w strategii energetyki rozproszonej

                             Moderator: Andrzej Kaźmierski, MRiT

    Paneliści:

         Barbara Worek, Uniwersytet Jagielloński - koordynator zespołu roboczego
         ds. społecznych SKE

    Jakub Safjański, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

    Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza - koordynator zespołu roboczego
    ds. technicznych SKER

    Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych - koordynator zespołu
    roboczego ds. ekonomicznych SKER

11:45 - 12:15        Dyskusja ogólna

12:15 - 12:30        Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

    Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju i TechnologiiProjekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Zobacz również:

konferencje