Seminarium 21: "Energetyka rozproszona dla bezpieczeństwa narodowego"

13 Kwietnia 2022, 09:30 (środa)

Online (platforma Webex Events),

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na seminarium KlastER
już niedostępne -


W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium 21: "Energetyka rozproszona dla bezpieczeństwa narodowego", które odbędzie się 13 kwietnia (środa) w godz. 09:30-11:30 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex.

Nowy paradygmat polityki energetycznej w obliczu zagrożeń militarnych?

Napięta sytuacja międzynarodowa, a zwłaszcza zagrożenie militarne spowodowane agresją Rosji na Ukrainę, zmusza do przemyślenia obecnej polityki energetycznej Polski. Rosja, która jest dla Europy jednym z głównych dostawców surowców energetycznych, traktuje je nie tylko jako źródło wpływów do budżetu, ale także jako narzędzie nacisku politycznego. Skutkuje to zmniejszeniem poczucia bezpieczeństwa krajów Europy i świata w każdym, nie tylko energetycznym wymiarze.

W zaistniałej sytuacji uwidacznia się potrzeba rewizji polityki energetycznej w kierunku zwiększania bezpieczeństwa systemu energetycznego. W tym kontekście coraz powszechniejszy jest pogląd, że jednym z kluczowych elementów nowego paradygmatu polskiego systemu energetycznego powinno być rozwijanie energetyki rozproszonej. Należy oczekiwać, że ze względu na swą istotę może ona zapewniać większą odporność na zagrożenia militarne i terrorystyczne. Dzięki produkcji energii w formule decentralizacji źródeł oraz nowym modelom zarządzania sieciami energetycznymi energetyka rozproszona pozwala na tworzenie samobilansujących się obszarów, które mogą działać w sposób autonomiczny, zapewniając energię lokalnym odbiorcom nawet w sytuacjach kryzysowych. 

Jakie wnioski z prowadzonej przez Rosję wojny w Ukrainie należy wyciągnąć co do możliwych zagrożeń militarnych, także w cyberprzestrzeni, dla Polski i innych krajów regionu? Czy analiza rosyjskich działań wojennych w Ukrainie dostarcza argumentów za rozwijaniem energetyki rozproszonej w celu budowania odpornego systemu bezpieczeństwa narodowego w sferze dostaw energii? Czy w związku z tym energetyka rozproszona powinna być istotnym elementem polityki energetycznej państwa? Jeśli tak, to jakie warunki techniczne, organizacyjne, prawne i ekonomiczne powinny być analizowane? Jaką rolę powinny w tym kontekście pełnić programy i polityki Unii Europejskiej (np. Fit for 55)?

Odpowiedzi na powyższe pytania przedstawią wybitni eksperci podczas kolejnego seminarium przeprowadzonego w ramach projektu KlastER w środę 13 kwietnia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
  • Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów na czacie spotkania, włączając się tym samym w dyskusję.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER.

To dwudzieste pierwsze wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.


Program wydarzenia 


09:30 - 09:40      Przywitanie uczestników, Informacja o projekcie KlastER

  Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

09:40 - 09:55      Bezpieczeństwo energetyczne a uwarunkowania europejskie i globalne polityki
                            klimatycznej

   Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska (2019-2021), Prezydent COP24

09:55 - 10:10      Zagrożenia militarne dla systemu energetycznego - wnioski wynikające z praktyki
                            prowadzenia działań zbrojnych

   Mieczysław Cieniuch, były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

10:10 - 10:25      Zagrożenia i sposoby im przeciwdziałania w obszarze cyberbezpieczeństwa
                            systemów energetycznych

   Paweł Wojdyła, Tauron Polska Energia (Obszar audytu i kontroli - IT, OT i systemów
   bezpieczeństwa), były ekspert rządowy i NCBiR w zakresie bezpieczeństwa państwa

10:25 - 10:40      Budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej

  Jan Popczyk, Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050

10:40 - 11:15      Dyskusja otwarta

11:15 - 11:25      Kluczowe rekomendacje prelegentów

10:25 - 11:30      Zamknięcie seminariumProjekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Zobacz również:

konferencje