To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Narzędzia teleinformatyczne wspierajace rozwój klastrów energii
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium "Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii", które odbędzie się 10 października b.r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ul. Kawiory 21, budynek D-17, sala 1.19/1.20.

Seminarium poświęcone będzie problematyce tworzenia, użytkowania oraz rozbudowy rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie oraz rozwój klastrów energii. Będzie dla uczestników miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń w obszarze wymagań stawianym rozwiązaniom informatycznym wspierającym zarządzanie klastrem oraz monitorowanie otoczenia klastra (z uwzględnieniem oceny aktualnie wykorzystywanych rozwiązań), technologii używanych do budowy rozwiązań informatycznych i technologii mających zastosowanie w przyszłości, a także w obszarze problematyki pozyskiwania, przetwarzania oraz analizy danych (m.in. predykcji i eksploracji danych).

Seminarium organizowane będzie w formule otwartego forum dyskusyjnego w dwóch blokach tematycznych. Będzie miało charakter networkingowy.

Jest ono czwartym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii(lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Opis stolika 1:

Problemy i oczekiwania klastrów w obszarze tworzenia nowych rozwiązań teleinformatycznych wspierających zarządzanie klastrem, a także skutecznego wykorzystania rozwiązań dostępnych na rynku

Opis stolika 2:

Problemy i oczekiwania klastrów w obszarze wykorzystania analizy danych dla potrzeb wspomagania zarządzania klastrem oraz rozwoju (problematyka pozyskiwania danych, predykcja, eksploracja danych).


Program seminarium

10:30-11:15  Otwarcie seminarium, informacje o projekcie dr Sławomir Kopeć, AGH

Panel wprowadzający: doświadczenia użytkowników w obszarze wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych wspierających zarządzanie klastrem, z punktu widzenia operatora, użytkownika oraz zarządzającego klastrem.Moderator: dr Sławomir Kopeć, AGH

11:15-11:45  Przerwa

11:45-14:00  Praca w grupach: zebranie i priorytetyzacja problemów i oczekiwań klastrów w obszarze tworzenia 

                     nowych rozwiązań teleinformatycznych wspierających rozwój klastrów energii, w ramach 2 stolików 

tematycznych:

Stolik 1: Systemy teleinformatyczne wspierające zarządzanie klastrem

Stolik 2: Analiza danych dla potrzeb wspomagania zarządzania klastrem oraz wsparcia rozwoju klastrów (m.in. sposoby pozyskiwania danych, predykcja krótko i średnioterminowa, eksploracja danych).

14:00-14:30  Lunch

14:30-15:00  Podsumowanie

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków