To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Społeczne aspekty energetyki rozproszonej
już niedostępne -

Społeczne aspekty energetyki rozproszonej

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium "Społeczne aspekty energetyki rozproszonej", które odbędzie się 14 listopada br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, budynek B1, sala H24.

Celem spotkania będzie dyskusja społecznych uwarunkowań rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. W szczególności skupimy się na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia istniejących klastrów energii i tych dopiero powstających. Ważnym kontekstem spotkania będą zmiany oraz ich konsekwencje dla spółdzielczości energetycznej czy zachowań prosumenckich. 

W szczególności skoncentrujemy się na trzech centralnych obszarach problemowych:

  • edukacja na rzecz energetyki rozproszonej i konkurencyjne modele komunikacji z użytkownikiem końcowym,
  • energetyka rozproszona jako odpowiedź na ubóstwo energetyczne,
  • kwestie uspołecznienia energetyki rozproszonej, w tym rola prosumentów, wspólnot energetycznych czy spółdzielczości energetycznej.

Tłem do dyskusji będą doświadczenia wybranych krajów oraz wyniki badań społecznych nad energetyką.

Rezultaty

W wyniku seminarium:

● przedyskutujemy problemy społeczne zdiagnozowane wcześniej przez podmioty uczestniczące w projekcie KlastER,

● zmapujemy główne pojęcia i problemy istotne dla dyskusji nt. energetyki rozproszonej - zarys mapy stworzymy na podstawie wcześniejszych badań i dyskusji, a w toku seminarium uzupełnimy ją o kolejne zagadnienia,

● zidentyfikujemy główne problemy społeczne związane z funkcjonowaniem klastrów (prezentacje i dyskusje), wskażemy o czym i w jaki sposób mówić, by popularyzować energetykę rozproszoną,

● wskażemy na możliwe rozwiązania problemów związanych z ubóstwem energetycznym (prezentacje i dyskusje),

● przedyskutujemy szanse i zagrożenia, jakie dają wspólnoty energetyczne w formule spółdzielni energetycznych.

Role

Uczestnicy i uczestniczki w ramach Seminarium zapraszani są do aktywnego udziału i dzielenia się doświadczeniami z panelistami. Każda sesja panelowa kończy się 20-min. serią pytań z sali i moderowaną dyskusją panelistów i publiczności.

Zasady

Głosy w dyskusji są ważną częścią seminarium i będą odnotowywane przez moderatorów. Zostaną zaprezentowane w formie raportu po spotkaniu. Wszystkie wątki postaramy się zwizualizować za pomocą mapy problemów tworzonej na bieżąco podczas spotkania.


Program

11:00 - 11:20   Otwarcie seminarium, informacje o projekcie, dr Sławomir Kopeć, AGH

    Wprowadzenie do seminarium, dr hab. Jacek Gądecki, AGH

11:20 - 11:40   Energetyka demokratyczna, dr hab. Aleksandra Lis, UAM

11:40 - 12:00   Społeczne wyzwania energetyki rozproszonej na świecie - mapowanie problemów, dr hab. Łukasz Afeltowicz, AGH

12:00 - 12:15   P R Z E R W A

12.15 - 13.00    Edukacja dla energetyki rozproszonej

W ramach panelu zajmiemy się kwestią edukowania na rzecz energetyki rozproszonej, procesach budowy wspólnot energetycznych, zarówno jako indywidualnych prosumentów jak i członków społeczności, a wreszcie jako obywateli.

Dyskusja panelowa:

Koordynacja panelu: dr Radosław Tyrała, AGH

prof. Zbigniew Hanzelka, AGH

Katarzyna Stadnik, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kamil Szydłowski, InnoEnergy

13.00 - 13.45    Energetyka rozproszona jako odpowiedź na ubóstwo energetyczne

W ramach panelu zajmiemy się kwestiami społecznymi i mikroekonomicznymi. Spojrzymy z perspektywy socjologia ekonomiczna na zagadnienia ubóstwa energetycznego i możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w skali mikro.

Dyskusja panelowa:

Koordynacja panelu: dr hab. Maria Nawojczyk, AGH

Jakub Sokołowski, Instytut Badań Strategicznych

Jan Frankowski, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, UG

13:45 - 14.15    L U N C H

14:15 - 15:00    Wyzwania dla uspołecznienia

W ramach panelu zajmiemy się wyzwaniami dla uspołecznienia energetyki rozproszonej, sposobami włączania użytkowników we wspólnoty energetyczne.

Dyskusja panelowa: 

Koordynacja panelu: dr hab. Jacek Gądecki, AGH

Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna

Adam Flaga, LGD Zielony Pierścień Tarnowa
Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków