To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rozproszone źródła energii - wybrane aspekty techniczne
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium "Rozproszone źródła energii - wybrane aspekty techniczne", które odbędzie się 26 listopada b.r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ul. Kawiory 21, budynek D-17, sala 1.19/1.20.

13 czerwca 2019 r. w ramach projektu KlastER odbyło się drugie seminarium poświęcone obszarom i sposobom wspierania klastrów energii. (https://www.er.agh.edu.pl/projekt-klaster/seminaria/). Uczestnicy tego spotkania pracując w grupach roboczych formułowali wnioski dotyczące najważniejszych - ich zdaniem - problemów technicznych warunkujących rozwój energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce. W ramach "stolika technicznego" opracowano szereg wniosków. Celem obecnego spotkania jest próba pogłębienia dyskusji dotyczącej wyróżnionych obszarów i próba wskazania działań, które powinny być podjęte w najbliższym czasie.

Wydarzenie jest kolejnym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER). Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider Konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, Utworzenie sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzacja i edukacyjna. 

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej: 

Program

10:30 - 10:40 Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium

  Rekomendacje uczestników projektu KlastER - podsumowanie prac warsztatowych

  Zbigniew Hanzelka, AGH

Warstwa teleinformatyczna do zarządzania klastrami

10:40 - 11:10 Optymalne planowanie spółdzielni energetycznych z uwzględnieniem aspektów technicznych i socjo-ekonomicznych

 Bartosz Arendarski, Przemysław Komarnicki, Fraunhofer Institute, Magdeburg

 Michał Ramczykowski, Europejski Instytut Miedzi

11:10 - 11:30 Potrzeby i oczekiwania klastrów energii w obszarze nowych rozwiązań teleinformatycznych - program działań

11:30 - 12:00 Dyskusja

12:00 - 12:30 P R Z E R W A

Upowszechniania wiedzy technicznej i budowa systemu edukacji

12:30 - 12:40 Studia podyplomowe pt. Rozproszone źródła i magazyny energii

  Paweł Dybowski, AGH

12:40 - 13:00 Dyskusja

Jakość dostawy energii elektrycznej & Dostęp do danych pomiarowych

  Moderator - Andrzej Firlit

13:20 - 13:40 Magazyny energii w systemie elektroenergetycznym

  Tomasz Rodziewicz, TAURON Dystrybucja

13:40 - 14:00 Rozproszone źródła energii w systemie elektroenergetycznym - ocena potrzeb i regulacji technicznych

Perspektywa operatorów elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych

14:00 - 14:30 Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

14:30 - 15:00 Lunch


Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków