Seminarium 9: Miasto a transformacja energetyczna

12 Grudnia 2019, 10:30 (Czwartek)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Seminarium 9: Miasto a transformacja energetyczna

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Miasto a transformacja energetyczna", które odbędzie się 12 grudnia b.r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), w sali 121.


Szczegóły wydarzenia:

Coraz więcej polskich miast włącza się w transformację energetyczną. Motywy obejmują dążenie do zapewnienia niskich kosztów energii i stabilnych jej dostaw, poprawę stanu środowiska, ożywianie rozwoju gospodarczego i partycypacji mieszkańców, likwidacja ubóstwa energetycznego oraz poprawę stanu środowiska. W ostatnim czasie coraz mocniej pojawia się także dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

Celem seminarium jest zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk włączania się polskich miast w transformację energetyczną oraz wypracowanie rekomendacji działań ułatwiających upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

W pierwszej części seminarium przedstawiciele miast różnej wielkości i o różnej specyfice zaprezentują swoje motywacje i swoją drogę do angażowania się w lokalne inicjatywy energetyczne. Podejścia te zostaną skonfrontowane z rozwiązaniami przyjętymi w miastach szwedzkich.

Drugą część wypełni dyskusja, której celem będzie wypracowanie zbioru rekomendacji dla polskich miast zainteresowanych szybszym wdrażaniem transformacji energetycznej, łącznie ze wskazaniem sposobów eliminacji przeszkód utrudniających prowadzone i planowane działania. W pierwszym etapie dyskusji przewidujemy wymianę poglądów prelegentów z części pierwszej z praktykami działającymi w obszarach samorządu terytorialnego i klastrów energii. W drugim etapie do dyskusji zostaną włączeni wszyscy zebrani.

Organizatorami seminarium są członkowie konsorcjum realizującego projekt "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)" - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych - lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.


Szczegółowy program wydarzenia:

10:30 - 10:40    Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium

Sławomir Kopeć, AGH

10:40 - 11:00     Zeroemisyjny Kraków - droga do neutralności klimatycznej

 Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Krakowa

11:00 - 11:20     Droga Bydgoszczy do samowystarczalności energetycznej

 Tomasz Bońdos, Koordynator Zespołu Zarządzania Energią, Urząd Miasta Bydgoszczy

11:20 - 11:40     Bielsko-Biała - zrównoważony rozwój miasta

 Zbigniew Michniowski, Członek Zarządu, Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska"

11:40 - 12:00    Sprawiedliwa transformacja w Koninie

Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Miasta Konina

12:00 - 12: 20   Jak skutecznie wykorzystać w Polsce doświadczenia Szwecji?

 Józef Neterowicz, Ekspert Związku Powiatów Polskich ds. Energetyki i Ekologii

12:20 - 12: 50    Przerwa

12:50 - 13:40     Jak rozwijać w mieście energetykę rozproszoną - dyskusja panelowa

 Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Miasta Konina

 Patryk Białas, Radny Miasta Katowice

 Tomasz Bońdos, Urząd Miasta Bydgoszczy

 Paweł Jastrzębski, Dyrektor ds. Innowacji MPEC S.A. w Krakowie

 Zbigniew Michniowski, Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska"

 Józef Neterowicz, Ekspert Związku Powiatów Polskich 

Marek Wierzba, Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

13:40 - 14:55     Jak rozwijać w mieście energetykę rozproszoną - dyskusja otwarta

14:55 - 15:00     Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

15:00 - 15:30     Lunch

* Wymaga potwierdzenia.


Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków