III Małopolskie Seminarium Liderów Aktywnych dla Rozwoju

22 Października 2020, 10:00 (Czwartek) - 23 Października 2020, 19:00 (Piątek)

Online - link do wydarzenia otrzymają mailem tylko zarejestrowani uczestnicy,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  23.10.2020 17:00 Sesja na żywo z gościem specjalnym

dostępnych: 4

już niedostępne -
Pobierz program seminariumUdogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:
Wszystkie nagrania wystąpień prelegentów będą przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, obejmą zatem:
  • napisy,
  • tłumaczenie PJM - Polskiego Języka Migowego,
  • audiodeskrypcję.
Prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na tłumaczenie sesji na żywo z gościem specjalnym na Polski Język Migowy. Zgłoszenie prosimy dokonać telefonicznie lub mailowo nie później niż 15 października.
W przypadku konieczności zapewnienia innych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów. Postaramy się zapewnić niezbędne udogodnienia w miarę naszych możliwości.
Kontakt w tej sprawie: 12 619 84 51, [email protected].

Jak przetwarzamy dane uczestników naszych spotkań?

Jako organizator spotkania Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zbiera dane w zakresie niezbędnym do organizacji danego spotkania.

Państwa dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu organizacji spotkania w ramach projektu "Kierunek Kariera", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,  monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM).

Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w spotkaniu w ramach projektu.

Wszelkie informacje na temat zbierania i przetwarzania Państwa danych w serwisie evenea.pl, w tym informacje o Administratorze Danych Osobowych i dane kontaktowe znajdą Państwo w regulaminie serwisu.

Zobacz również:

konferencje