To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Modele Biznesowe Energetyki Rozproszonej i Obywatelskiej
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w "Seminarium KlastER: Modele Biznesowe Energetyki Rozproszonej i Obywatelskiej", które odbędzie się 7 listopada br. w Warszawie, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na ul. Rektorskiej 4, Piętro: IV, Sala: 4.01. Seminarium organizowane jest przez zespół Interdisciplinary Division For Energy Analyses (IDEA) będący zakładem Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Tematem wiodącym Seminarium będzie zidentyfikowanie obecnie funkcjonujących oraz wyrastających modeli biznesowych kapitalizujących wytwarzanie energii w źródłach rozproszonych. Seminarium rozpocznie się od prezentacji ekspertów obecnie prowadzących działalność biznesową i badawczo rozwojową w obszarze energetyki rozproszonej. Podczas dyskusji stolikowych zidentyfikowane zostaną istniejące rozwiązania oraz zapotrzebowanie na regulacje i narzędzia informatyczne niezbędne do wsparcia energetyki rozproszonej i obywatelskiej. Istotnymi tematami dyskusji będą spółdzielnie energetyczne, obecne źródła dofinansowania i działalność źródeł rozproszonych na rynku hurtowym.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym inwestorów, koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk biznesu, samorządu terytorialnego, nauki i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Program

10:30 - 10:45 Otwarcie seminarium, informacje o projekcie dr inż. Karol Wawrzyniak, IDEA/NCBJ

10:45 - 12:05 PREZENTACJE

    • Formy współpracy biznesowej w Klastrze Energii, Ireneusz Perkowski, Control Process S.A.
    • Wirtualna Elektrownia jako jeden z modeli rozliczenia klastrów energii, Daniel Raczkiewicz, IEN Energy
    • Konsekwencje obecnych oraz planowanych regulacji na działalność biznesową Spółki Obrotu. Nowe modele biznesowe dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej, PGE Obrót
    • Projekty B+R Tauron Ekoenergia dedykowane klastrom energii, Przemysław Prus, Tauron Ekoenergia

12:05 - 12:20 PRZERWA

12:20 - 14:20 DYSKUSJA PRZY STOLIKACH

  Moderatorzy: Karol Wawrzyniak, Ryszard Cetnarski

  Prezentacje stolików

  Zebranie wniosków

14:20 - 14:50 LUNCH

14:50 - 15:20 Prezentacja wyników i wniosków z dyskusji stolikowych

15:20 - 15:35 PODSUMOWANIE


Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Warszawa