To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział | участь | participation
już niedostępne -

Grupa wiekowa: dla dorosłych

Język prowadzenia: polski

PL/ENG/UA

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące 17. edycji ogólnopolskiego konkursu "Seniorzy w akcji". Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia 2024 roku w godzinach 12:00-14:00 w Centrum Edukacji i Wsparcia mieszczącym się przy osiedlu Górali 24 w Krakowie.

Kto może przyjść?
To wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku, którzy pragną zaangażować się w działania społeczne, w tym seniorów oraz tych, którzy wspierają inicjatywy międzypokoleniowe. Jeśli jesteś świadomy potrzeb i wyzwań w swojej społeczności lub masz własne pomysły na działanie, to zapraszamy Cię serdecznie!

Dołącz do nas, posłuchaj ciekawych dyskusji, porozmawiaj z innymi uczestnikami, a my zadbamy o miłą atmosferę i pyszne herbaty, kawy, ciasteczka oraz mały poczęstunek. 

 O konkursie:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, które wspierają aktywność osób 60+, ogłosiły nabór do kolejnej edycji konkursu dotacyjnego "Seniorzy w akcji".
Głównym celem jest wspieranie osób starszych oraz par międzypokoleniowych w realizacji projektów społecznych poprzez warsztaty i dotacje. To nie tylko szansa na realizację własnych pomysłów, ale także na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 6 maja.

Dowiedz się więcej na stronie organizatora: www.seniorzywakcji.pl

Dofinansowano ze środków Programu "UTW - Seniorzy w Akcji" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

ENG

We cordially invite you to an information meeting on the 17th edition of the nationwide competition "Seniors in Action". The meeting will be held on April 19, 2024 from 12:00 to 14:00 at the Education and Support Center located at the os. Górali 24 in Krakow.

Who can come?

This event is open to all, regardless of age, who want to get involved in social activities, including seniors and those who support intergenerational initiatives. If you are aware of the needs and challenges in your community or have your own ideas for action, you are cordially invited!

Join us, listen to interesting discussions, talk to other participants, and we will take care of the pleasant atmosphere and delicious teas, coffees, cookies and small snacks.

About the competition:

The Society for Creative Initiatives "ę" and the Polish-American Freedom Foundation, which support the activities of people 60+, have announced the call for applications for the next edition of the "Seniors in Action" grant competition.

The main goal is to support seniors and intergenerational couples in implementing social projects through workshops and grants. This is not only a chance to implement their own ideas, but also to actively participate in the local community. The deadline for accepting applications is May 6.

Learn more at the organizer's website: www.seniorzywakcji.pl

Subsidized by the "UTW - Seniors in Action" Program of the Polish-American Freedom Foundation, implemented by the Association for Creative Initiatives "ę".

UA

Запрошуємо вас на інформаційну зустріч, присвячену 17-му загальнопольському конкурсу "Сеньйори в дії". Зустріч відбудеться 19 квітня 2024 року з 12:00 до 14:00 у Центрі освіти та підтримки за адресою: os. Górali 24 у Кракові.

Хто може прийти?

Ця подія відкрита для всіх, незалежно від віку, хто хоче долучитися до громадської діяльності, в тому числі для людей похилого віку та тих, хто підтримує ініціативи співпраці між поколіннями. Якщо ви знаєте про потреби та виклики у вашій громаді або маєте власні ідеї щодо дій, ласкаво просимо!

Приєднуйтесь до нас, слухайте цікаві дискусії, спілкуйтеся з іншими учасниками, а ми забезпечимо приємну атмосферу та смачні чаї, каву, печиво і легкі закуски.

Про конкурс:

Товариство творчих ініціатив "ę" та Польсько-Американський Фонд Свободи, які підтримують діяльність людей 60+, оголосили про початок прийому заявок на наступний конкурс грантів "Сеньйори в дії".

Основна мета - підтримати людей похилого віку та пари різних поколінь у реалізації соціальних проектів за допомогою майстер-класів та грантів. Це не лише можливість реалізувати власні ідеї, а й взяти активну участь у житті місцевої громади. Дедлайн прийому заявок - 6 травня.

Більше інформації на сайті організатора: www.seniorzywakcji.pl

Фінансується з коштів програми "UTW - Сеньйори в дії" Польсько-Американського Фонду Свободи, яку реалізує Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków