To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

W obecnym okresie programowania, kluczowym celem polityki Unii Europejskiej jest ograniczenie wpływu unijnej gospodarki na klimat. Cel ten jest realizowany przez politykę klimatyczną UE oraz plan działań "Europejski Zielony Ład", których wdrożenie ma przyczynić się do zahamowania dynamiki zmian klimatu, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Ochrona klimatu jest zagadnieniem horyzontalnym, realizowanym w każdym aspekcie funkcjonowania Unii Europejskiej oraz obejmującym wszystkie sektory gospodarki. Naturalną konsekwencją polityki klimatycznej jest narzucenie wymogu aby wydatkowanie środków UE, będących istotnym instrumentem wspierającym gospodarkę krajów członkowskich, odbywało się w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie przedsięwzięć otrzymujących wsparcie, na klimat.

Instrumentem weryfikującym oddziaływanie na klimat przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską jest ocena śladu węglowego.

W czwartek, 29 kwietnia 2021, o godzinie 13:00, będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się z wymogami dotyczącymi analizy śladu węglowego, metodami jego szacowania, jak również zapoznać się z doświadczeniami praktycznymi w zastosowaniu rozwiązań wspomagających ocenę śladu węglowego w różnych obszarach działalności gospodarczej.

Gośćmi webinaru będą:

  • Wojciech Stępniewski - ekspert w zakresie energii i ochrony klimatu, Fundacja Aeris Futuro, Kraków [prelegent odwołał udział ze względów osobistych]
  • Michał Świątek - przedsiębiorca, członek zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Ekspert w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, produkcją i wdrażania programów doskonalenia.
  • Dr hab. Bartłomiej Gawin - CEO Sescom Energy Intelligence, ekspert w zakresie systemów IT w biznesie, naukowiec.

Program webinaru:

  • Inwentaryzacja śladu węglowego w sektorach gospodarki. Doświadczenia Fundacji Aeris Futuro, związane z projektem kalkulatora śladu węglowego - Wojciech Stępiewski, Fundacja Aeris Futuro
  • Ocena śladu węglowego w procesach produkcyjnych - Michał Świątek
  • Ślad węglowy stacji paliwowych. Doświadczenia współpracy Sescom z firmą Shell Polska - Bartłomiej Gawin, Energy Efficiency Management & Business Intelligence

Webinar jest elementem działań realizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza jako lidera Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 3 "Technologie ekoefektywne w produkcji, dystrybucji, przesyle i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie", będącej częścią projektu Smart Progress, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zobacz również:

inne