śniadanie w Parku

31 stycznia 2020, 09:00-10:00 (piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  śniadanie w Parku
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

kiedy: 31 stycznia 2020 (piątek), godz. 9:00-10:00
gdzie:
PPNT Gdynia, budynek III, coworking
wstęp:
wolny, wymagana rejestracja: https://evenea.pl/event/sniadaniewparku/

Przyjdź i przywitaj dzień wśród swoich! Poznaj ambitnych ludzi z parkowej społeczności, którzy jak Ty dążą do tego, by odnieść sukces.

Zapraszamy Was na pyszne śniadanie i poranną dawkę kofeiny w towarzystwie firm parkowych - to idealna okazja do wymiany doświadczeń, inspiracji, czy zdobycia nowych kontaktów biznesowych i klientów. Wiemy, że kawa jest motorem innowacji, a towarzyskie spotkania kończą się wielkimi biznesowymi projektami. "Śniadanie w Parku" to dawka pozytywnej energii i inspiracji oraz szansa na poszerzenie swojej sieci kontaktów biznesowych i poznanie innych osób, działających w PPNT Gdynia. Nieważne zatem, czy jesteś "starym wyjadaczem" w świecie networkingu czy też zupełnym debiutantem - zarezerwuj sobie czas w piątek, 31 stycznia.

Spotkanie ma na celu bliższe poznanie się parkowej społeczności. Wzajemna wymiana doświadczeń i zakresu świadczonych usług może przyczynić się do współpracy przy wspólnych projektach biznesowych - przyjdź i poznaj swojego sąsiada z Parku.


Klauzula informacyjna*:

1.Administratorem danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, e-mail:biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 21 50.
2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
3.Dane będą przetwarzane w następujących celach:
3.1.w celu udziału w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; 3.2.w celu utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku tj. publikacji w domenach należących do Administratora, publikacji w materiałach promocyjnych Administratora (np. ulotki/broszury/filmy); publikacji na oficjalnych profilach Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; 3.3.w celach rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) oraz 3.4.w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:

4.1.trwania szkolenia;
4.2.po zakończeniu szkolenia w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw;
4.3.przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 4.4.do czasu cofnięcia zgody;
4.5.do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 8) poniżej;
4.6.do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.

5.Podanie danych jest:

5.1.w zakresie danych dot. szkolenia dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwa realizacja celu dla których dane zostały zebrane (zapis na szkolenie);
5.2.w zakresie wizerunku dobrowolne.

6.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową w szczególności wynikające z oferty wsparcia lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7.Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
8.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Gdynia