SpaceHUB: Eksploracja Księżyca

29 Września 2021, 18:00-19:30 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Lata 20-te XXI wieku (czyli teraz) to zdecydowanie dekada eksploracji i eksploatacji Księżyca. Długoterminowo to Mars przykuwa naszą uwagę, ale to Księżyc będzie bohaterem najbliższego dziesięciolecia. Na Księżyc mają wrócić nie tylko ludzie w ramach programu Artemis, ale także planowanych jest wiele misji bezzałogowych. Podczas tego SpaceHUBa przyjrzymy się wybranym aspektom i wyzwaniom w eksploracji Księżyca w najbliższym czasie.

📢 Lunarna gorączka - eksploracja Księżyca w latach 2022-2025

Najbliższe lata zapowiadają się na okres szeroko zakrojonej eksploracji Srebrnego Globu. Dziesiątki wypraw bezzałogowych sond to jedynie preludium do tego co nas czeka nieznacznie później, czyli powrót człowieka na powierzchnię Księżyca. Tym razem na dłużej.Kolejne państwa ogłaszają swoje księżycowe programy, a prywatne firmy inwestują w rozwój statków, które będą w stanie pokonać dystans dzielący naszą planetę i Księżyc. 

👤Michał Michałowski - inżynier, redaktor We Need More Space, gdzie zajmuje się przede wszystkim eksploracją Księżyca. Inicjator cyklu wydarzeń edukacyjnych pn. "Bielany na Orbicie". Zawodowo związany z warszawskim samorządem.

📢 Skąd wziąć paliwo na Księżycu?

Wraz z dziesiątkami misji robotycznych i powrotem ludzi na Księżyc powstaje zupełnie nowy przemysł, który chce zrewolucjonizować podróże kosmiczne. Dlaczego potrzebujemy 'rafinerii' na Srebrnym Globie i w jaki sposób będziemy tworzyć zrównoważone bazy księżycowe - tego dowiemy się na prezentacji Gordona Wasilewskiego, inżyniera firmy Astronika i doktoranta Centrum Badań Kosmicznych PAN.

👤 Gordon Wasilewski - jest inżynierem i badaczem górnictwa kosmicznego. Kończy obecnie doktorat w Centrum Badań Kosmicznych PAN, który realizuje przy wsparciu Colorado School of Mines - jedynej uczelni na świecie kształcącej specjalistów w dziedzinie zasobów kosmicznych. Jego głównym polem badawczym jest problematyka wydobycia pary wodnej lub ciekłej wody z lodowych depozytów na Księżycu i Marsie - jest to główny element zapewnienia dostaw paliwa rakietowego i wody pitnej dla potrzeb gospodarki okołoksiężycowej.

📢 Czy legalnie można wydobywać surowce na Księżycu?

Tematem prezentacji będzie syntetyczna analiza wyzwań i ryzyk prawnych związanych z problematyką wydobywania surowców mineralnych na Księżycu i innych ciałach niebieskich. Podczas prezentacji zostaną przedstawione podstawowe ramy prawne działalności wydobywczej na Księżycu oraz normy prawne regulujące kwestię odpowiedzialności za takie działania. Analiza powyższych unormowań zostanie dokonana w oparciu o wybrane ryzyka i wyzwania prawne, bo chociaż wydobywanie i wykorzystywanie zasobów mineralnych Księżyca nie jest zabronione w międzynarodowym prawie kosmicznym to obecnie obowiązujące uregulowania uznaje się często za istotną przeszkodę w pokojowym rozwoju górnictwa kosmicznego.

👤 Barbara Skardzińska - jest adwokatem i pierwszym w Polsce doktorem nauk prawnych ze specjalnością prawo kosmiczne. Naukowo związana jest z Instytutem Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską o górnictwie kosmicznym. Studiowała lub prowadziła badania w ponad dwudziestu ośrodkach naukowych, realizując liczne granty z zakresu prawa kosmicznego, ochrony środowiska kosmicznego, rozwiązywania sporów międzynarodowych oraz użytkowania globalnych systemów satelitarnych i instrumentów wynoszenia. Zainteresowania naukowe łączy z praktyką zawodową - od ponad 10 lat zapewnia obsługę prawną polskim i międzynarodowym podmiotom gospodarczym, w tym spółkom sektora kosmicznego.

🌍 SpaceHUB jest organizowany przez firmę konsultingową z branży kosmicznej Kapitech oraz co-working Brain Embassy.

"SpaceHUB: Azja w kosmosie" będzie miał miejsce w amfiteatrze przed Brain Embassy na ulicy Konstruktorskiej 11 w Warszawie.

"SpaceHUB: Eksploracja Księżyca" jest trzydziestym czwartym wydarzeniem z serii spotkań SpaceHUB.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Warszawa