SpaceHUB #4: Robotics

19 Kwietnia 2018, 18:00-20:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Wejściówka
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

[PL] Kosmos to niezwykle ciężkie środowisko do poruszania się dla ludzi. Dlatego tworzymy coraz bardziej skomplikowane maszyny - roboty - które mają nas wyręczyć w kosmicznie trudnych zadaniach. Coraz częściej te kosmiczne technologie inspirują nas do tworzenia narzędzi, które przydadzą się nam tutaj na Ziemi.

Podczas czwartego spotkania Space Hubu zajmiemy się właśnie robotyką - tą tworzoną na potrzeby kosmosu i tą ziemską. Oto nasi goście:

Jarosław Jaworski - PIAP Space 

Jarosław Jaworski - Head of Robotics Section at PIAP Space (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów).

W swojej prezentacji opowie o współczesnej robotyce kosmicznej i jej trendach oraz o synergii z robotyką "ziemską". Zaprezentuje także dorobek PIAP Space w robotyce kosmicznej i pokaże na żywo robota Scout opracowanego w Instytucie PIAP!

Mateusz Kraiński - ESA

Mateusz Kraiński - na codzień zajmuje się robotyką w European Space Research and Technology Centre w Noordwijk w Holandii, jednym z centrów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Bierze udział w projekcie przebudowy modelu inżynieryjnego na stanowisko testowe dla projektu ERA (European Robotic Arm), który w połowie 2019 roku ma zostać wystrzelony na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

W swojej prezentacji opowie gdzie roboty są wykorzystywane w ESTEC oraz o tym czym jest European Robotic Arm i jak kosmonauci będą mogli się nim posługiwać.

Łukasz Wilczyński - Europejska Fundacja Kosmiczna

Łukasz Wilczyński to prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, autor i współorganizator projektu European Rover Challenge. Komentator i ekspert ds. sektora kosmicznego w czołowych mediach w Polsce. Zawodowo od 15 lat związany również z branżą komunikacji. Prezes zarządu firmy Planet PR, będącej przedstawicielem międzynarodowej sieci GlobalCom PR-Network w Europie Środkowo-Wschodniej.

Łukasz przedstawi prezentację zatytułowaną "Konkursy robotyczne - duży skok w stronę kariery w branży kosmiczne".

- - - - - - - - - - - -

[EN] Space is an extremely difficult environment for people to live in. That's why we're creating more and more complex machines - robots - that are designed to help us with difficult tasks in space. Increasingly, these cosmic technologies inspire us to create tools that will be useful to us here on Earth.

During the fourth Space Hub meeting, we will focus on robotics - technologies created for the needs of the space and the one for Earth.

Jarosław Jaworski - PIAP Space 

Jarosław Jaworski - Head of Robotics Section at PIAP Space. In his presentation he will talk about modern space robotics and its trends, as well as synergy with 'Earth' robotics. He will also show PIAP Space's achievements in space robotics and show the Scout robot live made by PIAP institute!

Mateusz Kraiński - ESA

Mateusz Kraiński - works on robotics at the European Space Research and Technology Center in Noordwijk in the Netherlands, one of the European Space Agency centers.He's taking part in a project to rebuild an engineering model into a compact and easy to use test-bed, for the the European Robotic Arm, which is scheduled to launch to the ISS mid-2019.

In his presentation he'll tell you where robots are used in the European Space Research and Technology Centre and he'll show you what is ERA and how cosmonauts will be able to operate it.

Łukasz Wilczyński - European Space Foundation

Łukasz Wilczyński is the president of the European Space Foundation, author and co-organizer of the European Rover Challenge project. Commentator and expert on the space sector in the leading media in Poland. Professionally, he has been associated with the communication industry for 15 years. President of the board of Planet PR, representing the international GlobalCom PR-Network in Central and Eastern Europe.

Łukasz will show us his presentation titled "Robotics competitions - a giant leap to space career and business."

Zobacz również:

szkolenia Nauka Nowe technologie Robotyka wydarzenia Warszawa