To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  spotkanie informacyjne - eksport
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla MŚP z województwa śląskiego planujących lub prowadzących działalność eksportową pt.: 


Jak wejść na rynki zagraniczne?

TERMIN - 28.03.2023

MIEJSCE - Zagłębiowski Park Sportowy, ul. Mariusza Zaruskiego 2, Sosnowiec


PROGRAM SPOTKANIA

09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:15 Otwarcie szkolenia

10:15 - 10:40 Śląskie MŚP na rynkach zagranicznych: programy wsparcia eksportu

Ekspert: Przedstawiciel Funduszu Górnośląskiego SA

10:40 - 12:00 Działalność eksportowa w praktyce

  • Rozpoczęcie eksportu - od czego zacząć
  • Analiza szans i zagrożeń związanych z eksportem
  • Bariery wejścia na rynki zagraniczne
  • Źródła informacji o rynkach zagranicznych

Ekspert: Zbigniew Popowski, International MBA - specjalista z zakresu zabezpieczania i finansowania handlu międzynarodowego z 20-letnią praktyką w bankowości i finansach. Współorganizator i partner zagranicznych misji gospodarczych. Zajmuje się doradztwem w zakresie handlu zagranicznego, zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem inwestycji. Pracował na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w takich instytucjach jak: HSBC, EY, BNP Paribas, Dresdner Bank, Fortis Bank, BGK oraz Citibank.

12.00 - 12.30 Sesja Q&A


Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

[email protected]

https://www.fgsa.pl


Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

[email protected]

www.efszkolenia.pl

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Sosnowiec