Strategie marketingowe B2B

31 Maja 2023, 09:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Strategie marketingowe B2B
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

kiedy: 31.05.2023 (środa), 09.00-16.00

gdzie: sala F0.28, budynek IV, PPNT Gdynia

Wstęp: bezpłatny, szkolenie skierowane  do firm parkowych i coworkerów 

Skuteczne działania marketingowe w B2B zaczynają się od strategii. Pozwala ona określić, do kogo skierowane są nasze usługi bądź produkty, którymi kanałami marketingowymi zostaną dostarczone do klientów, a także jak dobrze rozporządzać budżetem przeznaczonym właśnie na takie działania. Strategia jest drogą, która prowadzi nas do celu, jakim jest osiągnięcie zamierzonych planów sprzedażowych (i nie tylko).

Dla kogo?

Dla wszystkich Parkowiczów pragnących poznać biznesowe podejście do marketingu

Czego się dowiesz?

  • Jaka jest rola marketingu w B2B
  • Różnice w marketingu B2B i B2C
  • Marketing B2B a prospecting - co lepiej działa?
  • Budowa Buyer Persony. Praca warsztatowa.
  • Co to jest lejek marketingowy w B2B
  • Analiza konkurencji: Blue Ocean Strategy
  • Jak stworzyć strategię marketingową w praktyce

Warsztaty poprowadzi Bartek Manicki - CEO ProjectUP, agencji digital marketingowej, mającej swoją siedzibę w Gdyni. Stworzył swoją agencję, ponieważ nie mógł znaleźć żadnej, która reprezentowałaby biznesowe podejście do marketingu. Z wykształcenia programista, z doświadczenia marketer, z pasji przedsiębiorca. Od 14 lat buduje i zarządza różnymi biznesami B2B. Zajmuje się również doradzaniem w zakresie strategii marketingowych i biznesowych - w swoim portfolio w tym zakresie ma softwarehouse'y, firmy przemysłowe, dystrybucyjne i usługowe B2B.

Kontakt w sprawie wydarzenia:

Małgorzata Mnich-Kamińska

Dział Rozwoju i Komunikacji

T: 58 880 81 41

M: [email protected]Klauzula informacyjna*/**:

1.Administratorem danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, e-mail: [email protected], tel. 58 880 21 50.

2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3.Dane będą przetwarzane w następujących celach:

3.1.w celu udziału w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3.2.w celu utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku tj. publikacji w domenach należących do Administratora, publikacji w materiałach promocyjnych Administratora (np. ulotki/broszury/filmy); publikacji na oficjalnych profilach Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3.3.w celach rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994 r. o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:

4.1.trwania szkolenia lub do czasu cofnięcia zgody oraz po zakończeniu szkolenia w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 4.2.do czasu cofnięcia zgody;

4.3.do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 8 poniżej;

5.Podanie danych jest:

5.1.dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwa realizacja celu dla których dane zostały zebrane (zapis na szkolenie);

5.2.dobrowolne (wizerunek).

6.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową w szczególności wynikające z oferty wsparcia lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

8.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: [email protected].

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Gdynia