Superwizja grupowa On-Line dla Coachów i Mentorów

30 marca 2020, 14:00-17:00 (poniedziałek)

ON-LINE,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
SUPERWIZJA GRUPOWA ON-LINE DLA COACHÓW I MENTORÓW STANDARD

SUPERWIZJA GRUPOWA ON-LINE DLA COACHÓW I MENTORÓW

już niedostępne 123,00 zł -

Superwizja Grupowa ON-LINE dla certyfikowanych coachów i mentorów prowadzona według standardów EMCC (grupa może liczyć maksymalnie do 8 osób)

 • Osoby prowadzące: Kalina Grela i Robert Łężak
 • Miejsce: ON-LINE
 • Termin: 30 marca 2020, godzina 14:00-17:00
 • Koszt: 123 zł
 • Informacja i zapisy: Magda Piotrowska tel. 667 951 752
 • Zgłoszenie: poprzez formularz poniżej

Co to jest superwizja grupowa?

Superwizja grupowa rozumiana jest w procesie coachingu lub mentoringu, jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne zawodowego coacha, w prowadzeniu sesji coachingowych z konkretnym klientem lub grupą, lub też w dylematach dotyczących roli zawodowej coacha lub mentora, przyjętego stylu pracy lub obranej metody.

Superwizja grupowa jest prowadzona przez doświadczonego coacha, trenera w zawodzie coacha lub mentora, przeszkolonego w zakresie prowadzenia profesjonalnych sesji superwizyjnych. Coach superwizor stosuje te same narzędzia, metody, techniki, które charakterystyczne dla jego stylu pracy, na przykład podejście behawioralno-poznawcze, Gestalt, proces work lub inne. Jeśli przedmiotem superwizji jest osobista sfera psychologiczna coacha, coach superwizor powinien również posiadać merytoryczne przygotowanie i uprawnienia w tym zakresie, na przykład studia psychologiczne, szkolenie psychoterapeutyczne itd.

Kto może uczestniczyć w superwizji?

 • osoby związane z zawodem coacha lub mentora, które chcą omówić swój konkretny przypadek
 • obserwatorzy którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą się rozwijać

Korzyści z superwizji grupowej:

 • zapewnia klientów o poziomie Twoich umiejętności
 • podnosi Twoją zawodową wiarygodność
 • wyróżnia Cię jako profesjonalistę pracującego według najwyższych standardów
 • pokazuje, że stale rozwijasz swoje umiejętności
 • motywuje do odkryć i do wkładu własnego
 • otrzymanie akredytacji EIA potwierdza, że stosujesz dobre praktyki
 • dbałość o etykę zawodową

Co to jest superwizja?

Merytoryczny obszar superwizji dotyczy wykorzystania i stosowania narzędzi, technik i procedur zgodnie z zasadą ekologiczności i użyteczności, dla dobra klienta coachingu, którego proces coachingowy lub metroingowy coach/mentor omawia ze swoim superwizorem. Ekologia jest rozumiana, jako potwierdzenie przez obserwowalne wskaźniki, że cele realizowane przez klienta służą zwiększaniu jego ogólnego, lub szczególnego dobrostanu i jednocześnie nie będą w konflikcie z innymi ważnymi celami, lub osobami w otoczeniu klienta, tym samym będą użyteczne dla jego rozwoju. W tym obszarze proces superwizyjny koncentruje się na poziomie: środowiska, zachowania i umiejętności coacha.

Procesowy obszar dotyczy świadomych i nieświadomych mechanizmów towarzyszących coachingowi lub przez niego uruchomionych. Zadaniem coachingu jest zarządzanie takimi elementami zmiany, które w sposób bezpieczny, aprobowany przez klienta i ekologiczny dla jego osoby, oraz otoczenia wprowadzą, za jego zgodą, szybkie, skuteczne i użyteczne zmiany, które klient oceni, jako zmiany zwiększające jego dobrostan, zasoby lub umiejętności, w przewidywalnym czasie, czyli będące w związku z coachingiem. W tym obszarze proces coachingu koncentruje się na poziomie umiejętności coacha.

Superwizja grupowa dotyczy postaw, emocji, a także mechanizmów obronnych osobowości coacha uaktywnianych w czasie, lub w zawiązku z prowadzonymi coachingami. Przedmiotem coachingu może być również przeniesie lub przeciwprzeniesienie, czyli nieświadome rzutowanie emocji, potrzeb i wzorców zachowań klienta na coacha i coacha na klienta. W tym obszarze proces superwizyjny opiera się w znacznej mierze na pracy z przekonaniami, wartościami i tożsamością coacha, lub może sięgać nawet do obszaru zawodowej misji i wizji.

Proponujemy dwa model pracy superwizyjnej.

Indywidualny, gdy dynamika sesji jest bardzo zbliżona do zwyczajowych sesji coachingowych w danym stylu pracy.

Zgłoszenie na superrewizję indywidualną odbywa się poprzez osobiste ustalenie terminarza z wybranym coachem supervisorem oraz potwierdzenie obecności i płatności przed datą spotkania.

Superwizja grupowa, gdy uczestnikami superwizji jest kilku coachów. Każdy, z nich ma prawo do udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i zabierani głosu w czasie sesji. Chętny coach zgłasza swój dylemat, temat lub cel do zrealizowania, który jest przepracowywany z użyciem technik, narzędzi lub procedur charakterystycznych dla danej szkoły, lub podejścia. Uzyskuje informacje zwrotne od wielu osób. Skuteczne jest również użycie psychodramy, w której coach odgrywa swego klienta, zaś inny uczestnik superwizji wciela się w rolę coacha. Sekwencja ta może być wielokrotnie powtarzana. Całością sytuacji zarządza coach superwizor. Skuteczne jest również używanie metod i narzędzi stosowanych w coachingu grupowym.

Superwizja grupowa - zgłoszenie odbywa się poprzez zgłoszenie i potwierdzenie obecności oraz wniesienie opłaty w zaproponowanym terminie w kalendarium coachingów grupowych.

Co to jest superwizja grupowa?Procesowy obszar dotyczy świadomych i nieświadomych mechanizmów towarzyszących coachingowi lub przez niego uruchomionych. Zadaniem coachingu jest zarządzanie takimi elementami zmiany, które w sposób bezpieczny, aprobowany przez klienta i ekologiczny dla jego osoby, oraz otoczenia wprowadzą, za jego zgodą, szybkie, skuteczne i użyteczne zmiany, które klient oceni, jako zmiany zwiększające jego dobrostan, zasoby lub umiejętności, w przewidywalnym czasie, czyli będące w związku z coachingiem. W tym obszarze proces coachingu koncentruje się na poziomie umiejętności coacha.

Prowadzący superwizje:

 •  Robert Łężak 
  Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett. Prezes European Mentoring and Coaching Council Poland. Menedżer z 20 letnim doświadczeniem w branży reklamowej. Robert Łężak uczy zawodu Coacha na studiach podyplomowych z coachingu w Szkole Głównej Handlowej SGH w Akademii Leona Koźmińskiego ALK. Od 2008 Robert Łężak aktywnie pracuje jako coach rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w licznych organizacjach. Prowadzi superwizje grupowe i indywidualne oraz sesje Coachingu Managerskiego, Coachingu dla Przedsiębiorców i Life Coachingu.
 •  Kalina Grela 
  Akredytowany Coach, Mentor, Trener, Dyrektor Zarządzający w Norman Benett. Od 15 lat konsultant, trener biznesu i coach. Kalina Grela tworzyła i prowadziła szkolenia, projekty HR i systemy rozwoju w organizacjach. Zajmowała się rekrutacją i selekcją oraz projektami Executive Search dla agencji rządowych i korporacji międzynarodowych. Rozwijała i prowadziła projekty oceny potencjału takie jak Development Centre, systemy ocen czy audyty wewnątrzorganizacyjne.

Informacja i zapisy: Magda Piotrowska Tel. +48 667 951 752, magda.piotrowska@normanbenett.pl


Zobacz również:

inne