Superwizja grupowa dla coachów (online) 11.07.2023 r.

11 Lipca 2023, 17:00-20:00 (Wtorek)

online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet dla coacha, superwizora uczestniczącego w superwizji grupowej
już niedostępne 100,00 zł -
  Bilet dla coacha, superwizora akredytowanego w IC; coacha absolwenta programu akredytowanego przez IC; coacha członka IC
już niedostępne 75,01 zł -
  Bilet dla coacha, KTÓRY PIERWSZY RAZ DOŚWIADCZY SUPERWIZJI :-)
Wyprzedane 50,00 zł Wyprzedane

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w superwizji grupowej online.

Czym jest superwizja?

Superwizja w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni, atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora.

Superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora.

Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Po co jest superwizja?

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu. Obszary wsparcia superwizyjnego mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania i pracy coacha.

Korzyści z superwizji:

 • rozwój umiejętności coachingowych,
 • poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi coachingowych,
 • pomoc w określeniu indywidualnego stylu pracy coachingowej,
 • pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, z którymi spotyka się coach,
 • wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji coacha na jego efektywność w pracy coachingowej,
 • analiza dylematów etycznych, z którymi spotyka się coach w swojej pracy.

Kto może uczestniczyć w superwizji?

 • praktykujący coachowie;
 • coachowie, którzy dopiero uczą się sztuki coachingu i poprzez uczestnictwo w superwizji chcą rozwijać swój warsztat coachingowy (prowadzą sesje coachingowe);
 • coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem;
 • coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą rozwijać się sami.

Otrzymasz zaświadczenie

1. Zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe), dla uczestników, którzy nie poddawali superwizji swojej pracy w roli coacha (nie przedstawiali własnego przypadku).

2. Zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe) i poddaniu superwizji własnej pracy w roli coacha wraz z czasem trwania tej superwizji pracy własnej (godziny zegarowe).

więcej o definicjach superwizji: SYSTEM-AKREDYTACJI-IZBY-COACHINGU

Inwestycja w rozwój.

 • Coach, superwizor uczestniczący w superwizji grupowej: 100 zł
 • Coach, superwizor akredytowany w IC 75 zł
 • Coach absolwent akredytowanego przez IC programu dla coachów 75 zł
 • Coach członek IC 75 zł
 • COACH, KTÓRY PIERWSZY RAZ DOŚWIADCZY SUPERWIZJI 50 zł.

_________________________________________

Piotr Leon Włodarczyk

Coach i Superwizor akredytowany Izby Coachingu, członek Komisji Akredytacji

Psycholog, były sportowiec, od 2008 roku certyfikowany coach International Coaching Community, akredytowany superwizor Izby Coachingu.

Specjalizuje się w szkoleniach i coachingach wspierających managerów w rozwijania kompetencji zarządczych do ról CEO włącznie. W branży szkoleniowej pracuje od 1995 roku jako wykładowca, trener biznesu, a obecnie jako ekspert superwizor trenerów biznesu i opiekun złożonych projektów wdrażania zmian organizacyjnych. 

Wieloletni wykładowca na AWFiS, twórca przedmiotu coaching zdrowotny. Wykłada na studiach podyplomowych przy WSB Gdańsk między innymi na Akademii Trenera, Zarządzanie Projektami oraz Akademii Coachingu. 

Pracę dydaktyczną łączy z praktyką. Prowadzi grupy superwizyjne. Specjalizuje się w terapii i prewencji pracy ze skutkami stresu oraz przeciążeń emocjonalnych do PTSD włącznie.

Certyfikowany TRE® Provider II poziomu (Trauma Release Excercises) uprawniony do pracy grupowej i indywidualnej. Pracuje z traumą w ramach terapii EMDR®. Powyższe metody wykorzystuje w pracy zarówno z pracownikami firm jak sportowcami i sędziami sportowymi. 

W unikalnym warsztacie pracy łączy analityczno-biznesowe podejście do celów z głębią pracy z ciałem i nieświadomymi mechanizmami ochrony przed przeciążeniami w szczególności wzrostem post traumatycznym. Klienci cenią go za energię, systemowe podejście do zmiany i holistyczny model pracy.  

_______________________________________

1. Superwizja jako złoty standard w zawodach pomocowych.

Superwizja towarzyszy coachingowi w Europie niemal od początku jego istnienia. Tak jak w innych zawodach polegających na budowaniu przymierza z klientem (psychoterapia, pomoc społeczna), przyjmuje się superwizję jako złoty standard w pracy profesjonalnej i jeden z obowiązkowych elementów doskonalenia zawodowego. Superwizja służy wspieraniu jakości relacji, utrzymywaniu użytecznych granic, doskonaleniu umiejętności coacha oraz rozwiązywaniu trudności przeżywanych w relacji z klientem i innymi interesariuszami procesu. Jest wyrazem troski o etykę zawodową i bezpieczeństwo klientów.


2. Funkcje superwizji w coachingu.

Superwizja służy doskonaleniu umiejętności, wzmacnianiu postawy coachingowej i rozumieniu roli. Służy omawianiu dylematów i trudności napotykanych przez coacha w codziennej pracy. Dostarcza także najnowszej wiedzy branżowej. Coach spotykając się z superwizorem regularnie uzyskuje informację zwrotną na temat swojego długofalowego rozwoju. Może doświadczyć na sobie nowych technik i narzędzi. Superwizor oferuje coachowi profesjonalne wsparcie oparte o relację poufności i zaufania, co wspiera coacha w stawianiu czoła wyzwaniom w pracy z klientami indywidualnymi i firmowymi.


3. Szczególna rola superwizji coachingu w trudnych czasach.

Coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem "zmęczenia empatią" ("empathy fatigue"). Coach, który dużo słucha innych, powinien mieć przestrzeń, gdzie sam zostanie wysłuchany. Sesje superwizji to czas, w którym można oddać się bezpiecznie autorefleksji nad swoim doświadczeniem oraz uzyskać wsparcie ze strony bardziej doświadczonej osoby. Superwizja oznacza spotkanie w atmosferze życzliwego zrozumienia. Dzięki temu coach wzmacnia się i odświeża zasoby. Korzystanie z superwizji to troska o BHP coacha.


4. Superwizja w procesie akredytacji.

Izba Coachingu od początku swojego istnienia podkreśla rolę superwizji jako niezbędnego elementu pracy coacha. Coach, który regularnie poddaje swoją pracę superwizji, udowadnia tym, że troszczy się o dobro i bezpieczeństwo swoich klientów. Respektuje zasady etyczne stworzone dla ochrony klientów. Doskonali się. Korzystając z superwizji, coach sygnalizuje, że szanuje wymagania swojej branży oraz dba o jej wizerunek. Uzyskanie rekomendacji od superwizora akredytowanego to dowód na poddanie się ocenie branżowej i spełnianie wymagań kompetencyjnych i etycznych określonych przez Izbę Coachingu.

__________________

Kwestie organizacyjne
zapisy wyłącznie przez portal Evenea; liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (max.6 uczestników);spotkanie będzie trwało 2 godziny przy ilości uczestników od 1-3 i 3 godziny przy ilości uczestników od 4-6.spotkanie w formule online (platforma Zoom). 

Evenea umożliwia zrobienie rezerwacji na 6 dni. Należy ją wykupić lub zwolnić miejsce dla innego użytkownika.

Każdy uczestnik może pobrać fakturę za swój opłacony bilet.

* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

Zapraszamy bardzo serdecznie!

Organizator: Izba Coachingu


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Elżbieta Włodarska

Kierownik Izby Coachingu

[email protected]

tel. 511 416 541

Jeśli chciałbyś/chciałabyś z wyprzedzeniem otrzymywać informację o wydarzeniach organizowanych przez Izbę Coachingu możesz zapisać się na newsletter.
Zajrzyj również na nasza stronę Izba Coachingu


Jak zostać członkiem Izby Coachingu?

http://www.izbacoachingu.com/o-izbie/dolacz-do-izby/Zobacz również:

szkolenia Rozwój osobisty