Superwizja grupowa dla coachów (online) 12.09.2023

12 Września 2023, 09:00-12:00 (Wtorek)

online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet dla coacha, superwizora uczestniczącego w superwizji grupowej
Wyprzedane 100,00 zł Wyprzedane
  Bilet dla coacha, superwizora akredytowanego w IC; coacha absolwenta programu akredytowanego przez IC; coacha członka IC
Wyprzedane 75,01 zł Wyprzedane
  Bilet dla coacha, KTÓRY PIERWSZY RAZ DOŚWIADCZY SUPERWIZJI :-)
Wyprzedane 50,00 zł Wyprzedane

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w superwizji grupowej online.

Czym jest superwizja?

Superwizja w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni, atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora.

Superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora.

Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Po co jest superwizja?

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu. Obszary wsparcia superwizyjnego mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania i pracy coacha.

Korzyści z superwizji:

 • rozwój umiejętności coachingowych,
 • poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi coachingowych,
 • pomoc w określeniu indywidualnego stylu pracy coachingowej,
 • pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, z którymi spotyka się coach,
 • wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji coacha na jego efektywność w pracy coachingowej,
 • analiza dylematów etycznych, z którymi spotyka się coach w swojej pracy.

Kto może uczestniczyć w superwizji?

 • praktykujący coachowie;
 • coachowie, którzy dopiero uczą się sztuki coachingu i poprzez uczestnictwo w superwizji chcą rozwijać swój warsztat coachingowy (prowadzą sesje coachingowe);
 • coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem;
 • coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą rozwijać się sami.

Otrzymasz zaświadczenie

1. Zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe), dla uczestników, którzy nie poddawali superwizji swojej pracy w roli coacha (nie przedstawiali własnego przypadku).

2. Zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe) i poddaniu superwizji własnej pracy w roli coacha wraz z czasem trwania tej superwizji pracy własnej (godziny zegarowe).

więcej o definicjach superwizji: SYSTEM-AKREDYTACJI-IZBY-COACHINGU

Inwestycja w rozwój.

 • Coach, superwizor uczestniczący w superwizji grupowej: 100 zł
 • Coach, superwizor akredytowany w IC 75 zł
 • Coach absolwent akredytowanego przez IC programu dla coachów 75 zł
 • Coach członek IC 75 zł
 • COACH, KTÓRY PIERWSZY RAZ DOŚWIADCZY SUPERWIZJI 50 zł.

_________________________________________

Monika Zubrzycka-Nowak

Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu.
Wykształcenie: mgr Uniwersytetu Warszawskiego
Doświadczenie zawodowe: od 2005 prowadzi szkołę coachingu, od 2014 zgodnie z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu;
Działa jako coach od 2006, jako superwizor od 2012.
___________________
Tak mówi o sobie:
"Kontakt z drugim człowiekiem w dowolnych warunkach, czy to na coachingu, szkoleniu czy w kuluarach, jest dla mnie okazją, by wesprzeć go w pełniejszym rozumieniu mechanizmów rządzących funkcjonowaniem człowieka. Rozmowa z użyciem metafor w miejsce dosłownych opisów, patrzenie z niecodziennych perspektyw, wsłuchiwanie się w głębokie potrzeby serca, otwieranie na niestandardowe rozwiązania pozwalają przejść od kontrolowania życia na podążanie z jego nurtem i uświadomienia sobie skutecznej i pożądanej strategii".

Superwizja jest dla mnie stworzeniem przyjaznej coachowi (coachom) przestrzeni, w której może on bezpiecznie przyglądać się sobie, swoim reakcjom, działaniom, pragnieniom i osiągnięciom a także wątpliwościom, zawahaniom, rozczarowaniom w roli coacha. I poddawać je refleksji czyli uczyć się poszerzając rozumienie gry różnorodnych sił wpływających na człowieka, interakcję, proces coachingu. Oraz szukać nowego podejścia i odmiennych rozwiązań. Według mnie coaching jest takiej jakości, jaką świadomością operuje coach. I dlatego superwizja czyli tworzenie "super" wizji siebie w roli coacha skupionego na dobru klienta, jest każdorazowo skokiem na wyższy poziom rozumienia mechanizmów rządzących człowiekiem i jego życiową drogą. I wspiera go w stawaniu się coachem w stałym rozwoju, bo krańca możliwości twórczej interakcji nie ma.

_______________________________________

1. Superwizja jako złoty standard w zawodach pomocowych.

Superwizja towarzyszy coachingowi w Europie niemal od początku jego istnienia. Tak jak w innych zawodach polegających na budowaniu przymierza z klientem (psychoterapia, pomoc społeczna), przyjmuje się superwizję jako złoty standard w pracy profesjonalnej i jeden z obowiązkowych elementów doskonalenia zawodowego. Superwizja służy wspieraniu jakości relacji, utrzymywaniu użytecznych granic, doskonaleniu umiejętności coacha oraz rozwiązywaniu trudności przeżywanych w relacji z klientem i innymi interesariuszami procesu. Jest wyrazem troski o etykę zawodową i bezpieczeństwo klientów.


2. Funkcje superwizji w coachingu.

Superwizja służy doskonaleniu umiejętności, wzmacnianiu postawy coachingowej i rozumieniu roli. Służy omawianiu dylematów i trudności napotykanych przez coacha w codziennej pracy. Dostarcza także najnowszej wiedzy branżowej. Coach spotykając się z superwizorem regularnie uzyskuje informację zwrotną na temat swojego długofalowego rozwoju. Może doświadczyć na sobie nowych technik i narzędzi. Superwizor oferuje coachowi profesjonalne wsparcie oparte o relację poufności i zaufania, co wspiera coacha w stawianiu czoła wyzwaniom w pracy z klientami indywidualnymi i firmowymi.


3. Szczególna rola superwizji coachingu w trudnych czasach.

Coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem "zmęczenia empatią" ("empathy fatigue"). Coach, który dużo słucha innych, powinien mieć przestrzeń, gdzie sam zostanie wysłuchany. Sesje superwizji to czas, w którym można oddać się bezpiecznie autorefleksji nad swoim doświadczeniem oraz uzyskać wsparcie ze strony bardziej doświadczonej osoby. Superwizja oznacza spotkanie w atmosferze życzliwego zrozumienia. Dzięki temu coach wzmacnia się i odświeża zasoby. Korzystanie z superwizji to troska o BHP coacha.


4. Superwizja w procesie akredytacji.

Izba Coachingu od początku swojego istnienia podkreśla rolę superwizji jako niezbędnego elementu pracy coacha. Coach, który regularnie poddaje swoją pracę superwizji, udowadnia tym, że troszczy się o dobro i bezpieczeństwo swoich klientów. Respektuje zasady etyczne stworzone dla ochrony klientów. Doskonali się. Korzystając z superwizji, coach sygnalizuje, że szanuje wymagania swojej branży oraz dba o jej wizerunek. Uzyskanie rekomendacji od superwizora akredytowanego to dowód na poddanie się ocenie branżowej i spełnianie wymagań kompetencyjnych i etycznych określonych przez Izbę Coachingu.

__________________

Kwestie organizacyjne
zapisy wyłącznie przez portal Evenea; liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (max.6 uczestników);spotkanie będzie trwało 2 godziny przy ilości uczestników od 1-3 i 3 godziny przy ilości uczestników od 4-6.spotkanie w formule online (platforma Zoom). 

Evenea umożliwia zrobienie rezerwacji na 6 dni. Należy ją wykupić lub zwolnić miejsce dla innego użytkownika. 

Każdy uczestnik może pobrać fakturę za swój opłacony bilet.

* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

Zapraszamy bardzo serdecznie!

Organizator: Izba Coachingu


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Elżbieta Włodarska

Kierownik Izby Coachingu

[email protected]

tel. 511 416 541

Jeśli chciałbyś/chciałabyś z wyprzedzeniem otrzymywać informację o wydarzeniach organizowanych przez Izbę Coachingu możesz zapisać się na newsletter.
Zajrzyj również na naszą stronę Izba Coachingu


Jak zostać członkiem Izby Coachingu?

http://www.izbacoachingu.com/o-izbie/dolacz-do-izby/Zobacz również:

szkolenia Rozwój osobisty