19. Przegląd Sztuki SURVIVAL // SURVIVAL Art Review

25 Czerwca 2021, 12:00 (Piątek) - 29 Czerwca 2021, 22:00 (Wtorek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
25.06 (piątek), godz. 17:00-18:30 Oprowadzanie historyczne, prowadzenie: Ewa Pluta (Muzeum Miejskie Wrocławia)
Start: spod budynku Dozamelu, ul. Fabryczna 10
25.06 (piątek), godz. 17:00-18:30 Oprowadzanie historyczne

25.06 (piątek), godz. 17:00-18:30 Oprowadzanie historyczne, prowadzenie: Ewa Pluta (Muzeum Miejskie Wrocławia)
Start: spod budynku Dozamelu, ul. Fabryczna 10

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
"It ain't gonna fly. Talk show" - performance Ola Zielińska, Wera Bet.
Miejsce: budynek Kotłowni
25.06 (piątek), godz. 20:00 - "It ain't gonna fly. Talk show", performance

"It ain't gonna fly. Talk show" - performance Ola Zielińska, Wera Bet.
Miejsce: budynek Kotłowni

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
26.06 (sobota), godz. 14:00 Forum Dialogu: Dołączysz do spotkania, gdy ktoś cię wpuści! - geopolityczne, kulturowe i społeczne wymiary mobilności artystycznej
Panel ten gromadzi przedstawicieli instytucji zajmujących się przyznawaniem grantów i tworzeniem polityki mobilności, aby omówić znaczenie, cele i ambicje mobilności kulturalnej. Jakie są jego główne zalety i cele? Jakie idee i misje są realizowane w ramach wymiany kulturalnej? Jakie są wyzwania i obszary do ulepszeń? Paneliści: Helene Skikos (komisja europejska / i-Portunus), Marianna Nepaurova (V4), Jotham Sietsman (MitOst Berlin), Dea Vidović (director of Kultura Nova), Philipp Dietachmair (ECF). Moderatorka: Sylvia Amann (inforelais)

26.06 (Saturday), 2 PM Forum for Dialogue: You will join the meeting when someone lets you in! - geopolitical, cultural and social dimensions of artistic mobility
This panel brings together representatives of grant- and policy-making institutions to discuss the meaning, purposes and ambitions of cultural mobility. What are its main benefits and aims? What ideas and mission are realized through cultural exchanges? And what are the challenges and spaces for improvement? Panelists: Helene Skikos (komisja europejska / i-Portunus), Marianna Nepaurova (V4), Jotham Sietsman (MitOst Berlin), Dea Vidović (director of Kultura Nova), Philipp Dietachmair (ECF). Moderated by: Sylvia Amann (inforelais)
26.06 (sobota), godz. 14:00 Forum Dialogu: Dołączysz do spotkania, gdy ktoś cię wpuści!

26.06 (sobota), godz. 14:00 Forum Dialogu: Dołączysz do spotkania, gdy ktoś cię wpuści! - geopolityczne, kulturowe i społeczne wymiary mobilności artystycznej
Panel ten gromadzi przedstawicieli instytucji zajmujących się przyznawaniem grantów i tworzeniem polityki mobilności, aby omówić znaczenie, cele i ambicje mobilności kulturalnej. Jakie są jego główne zalety i cele? Jakie idee i misje są realizowane w ramach wymiany kulturalnej? Jakie są wyzwania i obszary do ulepszeń? Paneliści: Helene Skikos (komisja europejska / i-Portunus), Marianna Nepaurova (V4), Jotham Sietsman (MitOst Berlin), Dea Vidović (director of Kultura Nova), Philipp Dietachmair (ECF). Moderatorka: Sylvia Amann (inforelais)

26.06 (Saturday), 2 PM Forum for Dialogue: You will join the meeting when someone lets you in! - geopolitical, cultural and social dimensions of artistic mobility
This panel brings together representatives of grant- and policy-making institutions to discuss the meaning, purposes and ambitions of cultural mobility. What are its main benefits and aims? What ideas and mission are realized through cultural exchanges? And what are the challenges and spaces for improvement? Panelists: Helene Skikos (komisja europejska / i-Portunus), Marianna Nepaurova (V4), Jotham Sietsman (MitOst Berlin), Dea Vidović (director of Kultura Nova), Philipp Dietachmair (ECF). Moderated by: Sylvia Amann (inforelais)

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
26.06 (sobota), godz. 15:30 "Śpiewajmy Pa-fa-wag!" - performatywny spacer dźwiękowy z Beatą Kwiatkowską i Sławomirem Wieczorkiem.
Start: Punkt Zbiórki
26.06 (sobota), godz. 15:30 "Śpiewajmy Pa-fa-wag!" - performatywny spacer dźwiękowy

26.06 (sobota), godz. 15:30 "Śpiewajmy Pa-fa-wag!" - performatywny spacer dźwiękowy z Beatą Kwiatkowską i Sławomirem Wieczorkiem.
Start: Punkt Zbiórki

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
26.06 (sobota), godz. 16:00 KAW! Kid Art Walk - oprowadzanie dla dzieci w wieku 6-12 lat, prowadzenie: Ewa Pluta
Kulturalny spacer dla starszych dzieci i ich rodziców.
Start: Punkt Zbiórki
26.06 (sobota), godz. 16:00 KAW! Kid Art Walk - oprowadzanie dla dzieci w wieku 6-12 lat

26.06 (sobota), godz. 16:00 KAW! Kid Art Walk - oprowadzanie dla dzieci w wieku 6-12 lat, prowadzenie: Ewa Pluta
Kulturalny spacer dla starszych dzieci i ich rodziców.
Start: Punkt Zbiórki

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
26.06 (sobota), godz. 17:00 Forum Dialogu: Uczestnicy spotkania czekają na dołączenie! - rezydencje artystyczne w czasach izolacji i nie tylko.
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa
Podczas panelu przyjrzymy się strategiom wypracowanym przez instytucje goszczące rezydentów w celu utrzymania wymiany artystycznej i umożliwienia pracy twórczej. Przy okazji omawiania poszczególnych rozwiązań i wyzwań zaproszeni kuratorzy zostaną poproszeni o zastanowienie się nad możliwymi scenariuszami dotyczącymi przyszłości rezydencji, wymian artystycznych i tworzenia prac w nowych kontekstach. Chcemy zastanowić się nad tematem ekologii rezydencji artystycznych, ich roli na rynku kapitału kulturowego i rozpoznawalności, jak również poruszyć zagadnienie pracy emocjonalnej i społecznej oraz ich konsekwencje w postaci nierównego dostępu do sztuki. Paneliści: Piotr Sikora (Meetfactory), Paulina Maloy (AIR WRO), Alison Kuo (International Studio & Curatorial Program), Arda van Tiggelen (VHDG). Moderatorka: Marie Fol (On the Move)

26.06 (Saturday), 5 PM Forum for Dialogue: Your meeting attendees are waiting! - artistic residencies in lockdown and after
Place: WSB University
This panel looks into different strategies the residencies’ hosts explored to continue their work and maintain the artistic exchange. While discussing particular solutions and challenges, the invited curators will be asked to reflect on the possible futures of residencies as well as artistic exchanges, and producing work in the new contexts. We are interested in discussing the ecologies of artistic residencies, in terms of the role they play on the market of cultural capital and recognition; emotional and social labour; as well as their ramifications for the class and access divide in the arts. Panelists: Piotr Sikora (Meetfactory), Paulina Maloy (AIR WRO), Alison Kuo (International Studio & Curatorial Program), Arda van Tiggelen (VHDG). Moderated by: Marie Fol (On the Move).
26.06 (sobota), godz. 17:00 Forum Dialogu: Uczestnicy spotkania czekają na dołączenie!

26.06 (sobota), godz. 17:00 Forum Dialogu: Uczestnicy spotkania czekają na dołączenie! - rezydencje artystyczne w czasach izolacji i nie tylko.
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa
Podczas panelu przyjrzymy się strategiom wypracowanym przez instytucje goszczące rezydentów w celu utrzymania wymiany artystycznej i umożliwienia pracy twórczej. Przy okazji omawiania poszczególnych rozwiązań i wyzwań zaproszeni kuratorzy zostaną poproszeni o zastanowienie się nad możliwymi scenariuszami dotyczącymi przyszłości rezydencji, wymian artystycznych i tworzenia prac w nowych kontekstach. Chcemy zastanowić się nad tematem ekologii rezydencji artystycznych, ich roli na rynku kapitału kulturowego i rozpoznawalności, jak również poruszyć zagadnienie pracy emocjonalnej i społecznej oraz ich konsekwencje w postaci nierównego dostępu do sztuki. Paneliści: Piotr Sikora (Meetfactory), Paulina Maloy (AIR WRO), Alison Kuo (International Studio & Curatorial Program), Arda van Tiggelen (VHDG). Moderatorka: Marie Fol (On the Move)

26.06 (Saturday), 5 PM Forum for Dialogue: Your meeting attendees are waiting! - artistic residencies in lockdown and after
Place: WSB University
This panel looks into different strategies the residencies’ hosts explored to continue their work and maintain the artistic exchange. While discussing particular solutions and challenges, the invited curators will be asked to reflect on the possible futures of residencies as well as artistic exchanges, and producing work in the new contexts. We are interested in discussing the ecologies of artistic residencies, in terms of the role they play on the market of cultural capital and recognition; emotional and social labour; as well as their ramifications for the class and access divide in the arts. Panelists: Piotr Sikora (Meetfactory), Paulina Maloy (AIR WRO), Alison Kuo (International Studio & Curatorial Program), Arda van Tiggelen (VHDG). Moderated by: Marie Fol (On the Move).

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
26.06 (sobota), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Anna Kołodziejczyk
Start: Punkt Zbiórki
26.06 (sobota), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie

26.06 (sobota), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Anna Kołodziejczyk
Start: Punkt Zbiórki

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
27.06 (niedziela), godz. 14:00 Forum Dialogu: Udostępniam, czy wszyscy widzą mój ekran? - twórczość i partycypacja w czasie lockdownu oraz różne wymiary internetu.
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa
Ten panel skupi się na sposobach przeprojektowania rezydencji, które kuratorzy i artyści opracowali w odpowiedzi na lockdown i konieczność zachowania dystansu społecznego. Jak zmieniła się twórczość artystyczna w różnych krajach i kontekstach kulturowych pod wpływem przymusowej izolacji, względnej alienacji i konieczności pracy online? Debata ma również na celu omówienie przyszłych konsekwencji powszechnego udostępniania sztuki i wymiany wiedzy w internecie, a także zastanowienie się nad tym, czego artyści i kuratorzy nauczyli się w czasie kwarantanny. Mówiąc bardziej ogólnie, zapytamy o potencjalne nowe formy współpracy artystycznej i wspólnotowości, które mogły się już zarysować, oraz o to, jak praca artystów zmieni się w dłuższej perpektywie. Paneliści: Horacy Muszyński, Marianna Dobkowska (Re-Directing East), Bojana Panevska (Transartists), Maija Rudovska. Moderator: Stanisław Welbel - AFK.

27.06 (Sunday), 2 PM Forum for Dialogue:I’m sharing, can everybody see my screen? - creation and participation in lockdown and the meanings of online.
Place: WSB University
This panel looks into redesigns residencies curators and artists have worked out in response to lockdown and obligation of social distancing. How has working in different countries and cultural contexts in the conditions of lockdown and relative alienation - as well as the move online - affected their practices? The debate also seeks to discuss the future ramifications of online art presentations and exchange of knowledge, and enquire about the lessons both artists and curators learnt during the lockdown. In more general sense, it will ask about the potential new forms of cooperation, artistic collaborations and togetherness that might have emerged, and what long-term effects do they foresee for their practices? Panelists: Horacy Muszyński, Marianna Dobkowska (Re-Directing East), Bojana Panevska (Transartists), Maija Rudovska. Moderated by: Stanisław Welbel - AFK.
27.06 (niedziela), godz. 14:00 Forum Dialogu: Udostępniam, czy wszyscy widzą mój ekran?

27.06 (niedziela), godz. 14:00 Forum Dialogu: Udostępniam, czy wszyscy widzą mój ekran? - twórczość i partycypacja w czasie lockdownu oraz różne wymiary internetu.
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa
Ten panel skupi się na sposobach przeprojektowania rezydencji, które kuratorzy i artyści opracowali w odpowiedzi na lockdown i konieczność zachowania dystansu społecznego. Jak zmieniła się twórczość artystyczna w różnych krajach i kontekstach kulturowych pod wpływem przymusowej izolacji, względnej alienacji i konieczności pracy online? Debata ma również na celu omówienie przyszłych konsekwencji powszechnego udostępniania sztuki i wymiany wiedzy w internecie, a także zastanowienie się nad tym, czego artyści i kuratorzy nauczyli się w czasie kwarantanny. Mówiąc bardziej ogólnie, zapytamy o potencjalne nowe formy współpracy artystycznej i wspólnotowości, które mogły się już zarysować, oraz o to, jak praca artystów zmieni się w dłuższej perpektywie. Paneliści: Horacy Muszyński, Marianna Dobkowska (Re-Directing East), Bojana Panevska (Transartists), Maija Rudovska. Moderator: Stanisław Welbel - AFK.

27.06 (Sunday), 2 PM Forum for Dialogue:I’m sharing, can everybody see my screen? - creation and participation in lockdown and the meanings of online.
Place: WSB University
This panel looks into redesigns residencies curators and artists have worked out in response to lockdown and obligation of social distancing. How has working in different countries and cultural contexts in the conditions of lockdown and relative alienation - as well as the move online - affected their practices? The debate also seeks to discuss the future ramifications of online art presentations and exchange of knowledge, and enquire about the lessons both artists and curators learnt during the lockdown. In more general sense, it will ask about the potential new forms of cooperation, artistic collaborations and togetherness that might have emerged, and what long-term effects do they foresee for their practices? Panelists: Horacy Muszyński, Marianna Dobkowska (Re-Directing East), Bojana Panevska (Transartists), Maija Rudovska. Moderated by: Stanisław Welbel - AFK.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
27.06 (niedziela), godz. 16:00 "Niedziela z PAFAWAGIEM" - oprowadzanie z wydawnictwem Torypress, prowadzenie: Ewa Pluta.
Start: spod budynku Dozamelu, ul. Fabryczna 10
27.06 (niedziela), godz. 16:00 "Niedziela z PAFAWAGIEM" - oprowadzanie z Torypress

27.06 (niedziela), godz. 16:00 "Niedziela z PAFAWAGIEM" - oprowadzanie z wydawnictwem Torypress, prowadzenie: Ewa Pluta.
Start: spod budynku Dozamelu, ul. Fabryczna 10

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
27.06 (niedziela), godz. 17:00 Forum Dialogu: Twoje spotkanie wkrótce się rozpocznie! - możliwe przyszłe scenariusze, wnioski i modyfikacje.
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa
Zaproszeni teoretycy i praktycy z różnych dziedzin omówią wpływ pandemii na nasze rozumienie sieci współpracy, międzylokalności i mobilności. Czy wyłoniły się nowe rodzaje łączności między ludźmi? Podchodząc do wymogu dystansu społecznego z perspektywy różnych sektorów kreatywnych, paneliści poruszą temat zmian w naszym rozumieniu produkcji kulturalnej w czasach, gdy drzwi instytucji pozostawały zamknięte, a wspólne doświadczanie sztuki uniemożliwiała domowa izolacja, zdalne interakcje i ograniczone zasoby. Jakie są bezpośrednie i potencjalne konsekwencje lockdownu w kontekście mobilności artystycznej pod względem społecznym i fizycznym? Paneliści: Stéphane Segreto-Aguilar (Circostrada), Zbyszek Maćkow (Maćkow Pracownia Projektowa), Ben Evans James (Transmediale), Lieselot van Damme (TBC). Moderator: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe).

27.06 (Sunday), 5 PM Forum for Dialogue: Your meeting will start soon! - possible futures, lessons and redesigns
Place: WSB Univeristy
This panel brings together thinkers and practitioners from diverse fields to discuss the impact the pandemic had on our understanding of networks, cooperation, inter-locality and mobility. Is there any new idea of connectedness? Approaching the socially distanced conditions from the perspectives of different creative sectors it seeks to discuss the changes they have brought to our understanding of cultural production when the doors of the institutions remained locked shut and possible communality of experience of art challenged by isolation, screens and limited resources. What are the immediate and potential ramifications of the experience of lockdown in the context of mobility in its artistic, social and physical manifestations? Panelists: Stéphane Segreto-Aguilar (Circostrada), Zbyszek Maćkow (Maćkow Pracownia Projektowa), Ben Evans James (Transmediale), Lieselot van Damme (TBC). Moderated by: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe).
27.06 (niedziela), godz. 17:00 Forum Dialogu: Twoje spotkanie wkrótce się rozpocznie!

27.06 (niedziela), godz. 17:00 Forum Dialogu: Twoje spotkanie wkrótce się rozpocznie! - możliwe przyszłe scenariusze, wnioski i modyfikacje.
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa
Zaproszeni teoretycy i praktycy z różnych dziedzin omówią wpływ pandemii na nasze rozumienie sieci współpracy, międzylokalności i mobilności. Czy wyłoniły się nowe rodzaje łączności między ludźmi? Podchodząc do wymogu dystansu społecznego z perspektywy różnych sektorów kreatywnych, paneliści poruszą temat zmian w naszym rozumieniu produkcji kulturalnej w czasach, gdy drzwi instytucji pozostawały zamknięte, a wspólne doświadczanie sztuki uniemożliwiała domowa izolacja, zdalne interakcje i ograniczone zasoby. Jakie są bezpośrednie i potencjalne konsekwencje lockdownu w kontekście mobilności artystycznej pod względem społecznym i fizycznym? Paneliści: Stéphane Segreto-Aguilar (Circostrada), Zbyszek Maćkow (Maćkow Pracownia Projektowa), Ben Evans James (Transmediale), Lieselot van Damme (TBC). Moderator: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe).

27.06 (Sunday), 5 PM Forum for Dialogue: Your meeting will start soon! - possible futures, lessons and redesigns
Place: WSB Univeristy
This panel brings together thinkers and practitioners from diverse fields to discuss the impact the pandemic had on our understanding of networks, cooperation, inter-locality and mobility. Is there any new idea of connectedness? Approaching the socially distanced conditions from the perspectives of different creative sectors it seeks to discuss the changes they have brought to our understanding of cultural production when the doors of the institutions remained locked shut and possible communality of experience of art challenged by isolation, screens and limited resources. What are the immediate and potential ramifications of the experience of lockdown in the context of mobility in its artistic, social and physical manifestations? Panelists: Stéphane Segreto-Aguilar (Circostrada), Zbyszek Maćkow (Maćkow Pracownia Projektowa), Ben Evans James (Transmediale), Lieselot van Damme (TBC). Moderated by: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe).

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
27.06 (niedziela), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Michał Bieniek
Start: Punkt zbiórki
27.06 (niedziela), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie

27.06 (niedziela), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Michał Bieniek
Start: Punkt zbiórki

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
28.06 (poniedziałek), godz. 13:00 Oprowadzanie z cyklu BAW! Baby Art Walk - kulturalny spacer dla rodziców z małymi dziećmi!
Prowadzenie: Aleksandra Jach
Start: Punkt zbiórki
28.06 (poniedziałek), godz. 13:00 Oprowadzanie z cyklu BAW!

28.06 (poniedziałek), godz. 13:00 Oprowadzanie z cyklu BAW! Baby Art Walk - kulturalny spacer dla rodziców z małymi dziećmi!
Prowadzenie: Aleksandra Jach
Start: Punkt zbiórki

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
28.06 (poniedziałek), godz. 14:00 "Kultura dla mas" - wykład i spotkanie z Iwoną Kałużą
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa
Wychodząc od styku kultury i polityki w okresie PRL, prezentacja przybliży działalność artystów plastyków, ale też artystów amatorów/robotników mających styczność z PAFAWAGiem. Stanie się pretekstem do opowieści o roli zakładów przemysłowych w zakresie upowszechniania, a zarazem kreowania kultury i sztuki w socjalistycznej Polsce.
28.06 (poniedziałek), godz. 14:00 "Kultura dla mas" - wykład i spotkanie z Iwoną Kałużą

28.06 (poniedziałek), godz. 14:00 "Kultura dla mas" - wykład i spotkanie z Iwoną Kałużą
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa
Wychodząc od styku kultury i polityki w okresie PRL, prezentacja przybliży działalność artystów plastyków, ale też artystów amatorów/robotników mających styczność z PAFAWAGiem. Stanie się pretekstem do opowieści o roli zakładów przemysłowych w zakresie upowszechniania, a zarazem kreowania kultury i sztuki w socjalistycznej Polsce.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
28.06 (poniedziałek), godz. 17:00 Oprowadzanie z cyklu SAW! Senior Art Walk - kulturalny spacer dla Seniorów i Seniorek. Przestrzeń spotkań ze sztuką najnowszą, prowadzenie: Ewa Pluta
Start: spod budynku Dozamelu - ul. Fabryczna 10
28.06 (poniedziałek), godz. 17:00 Oprowadzanie z cyklu SAW! Senior Art Walk

28.06 (poniedziałek), godz. 17:00 Oprowadzanie z cyklu SAW! Senior Art Walk - kulturalny spacer dla Seniorów i Seniorek. Przestrzeń spotkań ze sztuką najnowszą, prowadzenie: Ewa Pluta
Start: spod budynku Dozamelu - ul. Fabryczna 10

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
28.06 (poniedziałek / Monday), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie w j. angielskim / 8 PM Tour of the exhibition in English
Led by curator: Małgorzata Miśniakiewicz
Start: Punkt Zbiórki / Meeting Point
28.06 (poniedziałek / Monday), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie w j. angielskim / 8 PM Tour of the exhibition in English

28.06 (poniedziałek / Monday), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie w j. angielskim / 8 PM Tour of the exhibition in English
Led by curator: Małgorzata Miśniakiewicz
Start: Punkt Zbiórki / Meeting Point

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
29.06 (wtorek), godz. 17:00 Kult Pafawagowskiej "Jednostki" - spotkanie z wydawnictwem Torypress
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa
"To we wrocławskim Pafawagu powstawał najdłużej produkowany elektryczny pojazd
szynowy na świecie. Słynny model EN57, czasem zwany "Jednostką" jest głównym obiektem
naszych badań, których wyniki opublikowane zostaną w książce "Kult Jednostki" już tej
jesieni. W prezentacji wieńczącej tegoroczny Survival chcemy uchylić rąbka tajemnicy i
pokazać część tego co udało nam się zebrać w ostatnich latach a jest tego sporo.
"Jednostka" bowiem, to nie tylko element rodzimej codzienności (do dziś kursuje po
Polskich, i nie tylko polskich torach). To również obiekt kultu, na co mamy liczne dowody.
Opowiemy również o tym jak powstaje nowe wydawnictwo Torypress, jak zdobywaliśmy
materiały i jak poszukiwaliśmy radykalnych fanów Wrocławskiej perły, o której nadal tak
mało powszechnie wiadomo. Prezentacja:
Czterosobowy team Torypress zaprezentują Dawid Błaszczyk i Marian Misiak
29.06 (wtorek), godz. 17:00 Kult Pafawagowskiej "Jednostki" - spotkanie z wydawnictwem Torypress

29.06 (wtorek), godz. 17:00 Kult Pafawagowskiej "Jednostki" - spotkanie z wydawnictwem Torypress
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa
"To we wrocławskim Pafawagu powstawał najdłużej produkowany elektryczny pojazd
szynowy na świecie. Słynny model EN57, czasem zwany "Jednostką" jest głównym obiektem
naszych badań, których wyniki opublikowane zostaną w książce "Kult Jednostki" już tej
jesieni. W prezentacji wieńczącej tegoroczny Survival chcemy uchylić rąbka tajemnicy i
pokazać część tego co udało nam się zebrać w ostatnich latach a jest tego sporo.
"Jednostka" bowiem, to nie tylko element rodzimej codzienności (do dziś kursuje po
Polskich, i nie tylko polskich torach). To również obiekt kultu, na co mamy liczne dowody.
Opowiemy również o tym jak powstaje nowe wydawnictwo Torypress, jak zdobywaliśmy
materiały i jak poszukiwaliśmy radykalnych fanów Wrocławskiej perły, o której nadal tak
mało powszechnie wiadomo. Prezentacja:
Czterosobowy team Torypress zaprezentują Dawid Błaszczyk i Marian Misiak

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
29.06 (wtorek), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Małgorzata Miśniakiewicz
Start: Punkt Zbiórki
29.06 (wtorek), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie

29.06 (wtorek), godz. 20:00 Oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Małgorzata Miśniakiewicz
Start: Punkt Zbiórki

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

🟠 19. Przegląd Sztuki SURVIVAL | SURVIVAL Art Review 

Nigdzie stąd nie pojedziecie | You ain't going nowhere
25-29.06.2021 | Kotłownia, Fabryczna 14, Wrocław | PAFAWAG

aktualności: http://www.survival.art.pl

Przegląd Sztuki SURVIVAL - jeden z najważniejszych przeglądów sztuki współczesnej w Polsce to artystyczne przedsięwzięcie obliczone na maksimum konfrontacji z widzem, realizowane w przestrzeni publicznej poza instytucjami wystawienniczymi. Artyści wrocławskiego SURVIVALU podejmują wyzwanie miejskiej dżungli, realizując swoje projekty w miejscach porzuconych, w gmachach publicznych i na otwartych przestrzeniach.

Jednym z wielu dotąd niekwestionowanych, a gwałtownie weryfikowanych przez pandemię COVID-19, filarów życia społecznego jest utożsamianie wolności i prawa do przemieszczania. W tym roku przyglądamy się pojęciu mobilności.

Tegoroczną lokalizacją jest Kotłownia - budynek byłej Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag - w przeszłości jednej z największych w Europie fabryk maszyn i taboru kolejowego, obecnie przekształcana w usługowo-mieszkaniowy fragment miasta. Historia miejsca oferuje istotny kontekst dla hasła "Nigdzie stąd nie pojedziecie", zarówno jako ślad po innym porządku produkcyjnym i obieranym kierunku rozwoju, jak i w dosłownym badaniu historii mobilności.

Artyści i Artystki: 

indywidualni: Tymek Bryndal, Paweł Czekański, Kamil Kak, Daniel Kotowski, Jan Kowal, Mateusz Kowalczyk, Adam Kozicki, Paweł Kulczyński, Beata Kwiatkowska, Piotr Macha, Katarzyna Malejka, Robert Mathy, Piotr Tadeusz Mosur, Małgorzata Mycek, Adam Nehring, Iza Opiełka, Zofia Pałucha, Zuzanna Piekoszewska, Berenika Pyza, Anna Raczyńska, Maryna Sakowska, Radek Sirko, Kuba Stępień, Szymon Szewczyk, Joanna Tochman

zespoły: Zuza Banasińska i Agnieszka Mastalerz, Maciej Cholewa i Justyna Plec, Borys Jaźnicki i Marcin Kamiński, Martyna Modzelewska i Franciszek Drażba, Ola Zielińska i Wera Bet, kolektyw KWAS


Wszystkie pytania dotyczące zapisów, prosimy kierować na adres: zapisy@arttransparent.org.

Dyrektor Przeglądu: Michał Bieniek
Kuratorzy: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta, Daniel Brożek
Organizator: Fundacja Art Transparent / www.arttransparent.org

Współorganizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / https://www.asp.wroc.pl

Przegląd jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław / www.wroclaw.pl
Partner Strategiczny: Pracownia Projektowa Maćków / www.mackow.pl

Zobacz również:

kultura i sztuka wydarzenia Wrocław