Szkoła Modlitwy 2023

30 Sierpnia 2023, 10:00 (środa) - 1 Września 2023, 21:30 (Piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Regular ticket Bilet normalny

Regular ticket

Wyprzedane 100,00 zł Wyprzedane
Bilet dla młodzieży (13 - 17 lat)
Half-price ticket youth (13-17 years old)
Bilety ulgowe

Bilet dla młodzieży (13 - 17 lat)
Half-price ticket youth (13-17 years old)

Wyprzedane 50,00 zł Wyprzedane

Naucz się skutecznej i zwycięskiej modlitwy, która przynosi realne odpowiedzi. 

Szkoła Modlitwy to miejsce treningu, nauczania i wyposażania dla wszystkich wierzących oraz pastorów i liderów, którzy pragną ustanowić nowy wymiar modlitwy w swoich kościołach. Wydarzenie skierowane jest również do młodego pokolenia, które stoi przed wieloma praktycznymi wyzwaniami i potrzebuje nauczyć się, jak współpracować z Bogiem w modlitwie, aby podejmować właściwe decyzje, realizować swoje powołanie i prowadzić zwycięskie życie. Będziemy nie tylko nauczać biblijnych zasad modlitwy, ale również praktykować jej różne rodzaje. Wieczorne spotkania będą dedykowane uwielbieniu i usługiwaniu w modlitwie uczestnikom szkoły. Modlitwa jest strategicznym narzędziem i potężną bronią daną przez Jezusa Kościołowi. Aktywuj jej moc w swoim życiu. 

Zainwestuj w swoją przyszłość! 

Zarejestruj się już dziś! 

***Podczas wydarzenia będzie dostępne tłumaczenie na język angielski

[English version]

Learn to pray effectively and victoriously, and get real answers.

School of Prayer is a place of training, instruction and equipment for all believers, as well as pastors and leaders who want to establish new dimension of prayer in their churches.The event takes aim also at the young generation that faces many real-life challenges and needs to learn how to cooperate with God in prayer to make the right choices, fulfill their calling and live a victorious life.Not only will we teach the biblical rules of prayer, but we will also practice its divers kinds. Evening prayer service will be dedicated for worshipping God and ministry to the participants of the school.Prayer is a strategic tool and a mighty weapon given to the Church by Jesus. 

Activate its power in your life! Invest in your future! 

Enroll today!

*** The event will be translated into English

Zobacz również:

konferencje Kościół Modlitwa Szkoła Warsztaty wydarzenia Warszawa