SZKOLENIE: Postpenalne modele inkluzji społecznej w ujęciu teoretycznym i aplikacyjnym

27 Września 2023, 12:00 (środa) - 29 Września 2023, 14:00 (Piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Z uwagi na to, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, brak informacji o rezygnacji z udziału w wydarzeniu (co najmniej 3 dni robocze wcześniej), może stanowić podstawę do roszczenia finansowego wobec uczestnika, w wysokości niezbędnej dla pokrycia kosztów hotelowych. LISTA UCZESTNIKÓW - Szkolenie w Krynicy Zdroju

Z uwagi na to, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, brak informacji o rezygnacji z udziału w wydarzeniu (co najmniej 3 dni robocze wcześniej), może stanowić podstawę do roszczenia finansowego wobec uczestnika, w wysokości niezbędnej dla pokrycia kosztów hotelowych.

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
UWAGA - lista rezerwowa. Niniejszy bilet stanowi wyłącznie informację o zapisaniu się na listę rezerwową. W przypadku zwalniania się wolnych miejsc na liście podstawowej, będziemy telefonicznie informować o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.
Z uwagi na to, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, brak informacji o rezygnacji z udziału w wydarzeniu (co najmniej 3 dni robocze wcześniej) może stanowić podstawę do roszczenia finansowego wobec uczestnika, w wysokości niezbędnej dla pokrycia kosztów hotelowych.
LISTA REZERWOWA - Szkolenie w Krynicy Zdroju

UWAGA - lista rezerwowa. Niniejszy bilet stanowi wyłącznie informację o zapisaniu się na listę rezerwową. W przypadku zwalniania się wolnych miejsc na liście podstawowej, będziemy telefonicznie informować o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.
Z uwagi na to, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, brak informacji o rezygnacji z udziału w wydarzeniu (co najmniej 3 dni robocze wcześniej) może stanowić podstawę do roszczenia finansowego wobec uczestnika, w wysokości niezbędnej dla pokrycia kosztów hotelowych.

dostępnych: bez ograniczeń

Wyprzedane Brak wolnych miejsc


Szkolenie realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia Sursum Corda:

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu


Program szkolenia


UWAGA:
po wyczerpaniu puli wolnych miejsc, można rejestrować się na listę rezerwową,
z której sukcesywnie zapraszane będą osoby w przypadku rezygnacji uczestników z listy podstawowej.

Strona www

Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Pegaz****, ul. Czarny Potok 28, Krynica Zdrój,
w dn. 27-29.09.2023 r.

Zakwaterowanie uczestników w pokojach dwuosobowych - w pierwszej kolejności (wg wpływu zgłoszeń) w pokojach familijnych.

-----
Klauzula informacyjna
na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO, informuję, że:


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 18 44 11 994.
 2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu rekrutacji i realizacji ww. wydarzenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, którym jest realizacja działań statutowych Stowarzyszenia w formie ww. zadania publicznego (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 4. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach sprawozdawczych i dokumentacyjnych oraz w celu obrony i dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia współpracy. Brak podania danych będzie wiązał się z niemożliwością podjęcia współpracy. 
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w zakresie i w celu realizacji działań kontrolno-nadzorczych dot. realizowanego zadania publicznego. Dotyczy to zwłaszcza strony dotującej, tj. Narodowego Centrum Wolności.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów poza Unią Europejską (państwa trzeciego).
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 9. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO. 
 10. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia.
 11. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Krynica Zdrój