To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Certyfikowane szkolenie II stopnia dla terapeutów: C-Eye i eyefeel w neurorehabilitacji i komunikacji - 25-26.09.2021
Wyprzedane 890,00 zł Wyprzedane

W dniach 25-26.09.2021 zapraszamy na szkolenie w Centrum Opieki i Rehabilitacji Zdrowie w Częstochowie, organizowane przez AssisTechFundację Pobudka w Zdrowiu, prowadzone przez wybitnych terapeutów i specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z C-Eye'em. 

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu II-go stopnia,  który uprawnia do posługiwania się tytułem "Konsultant C-Eye".

Zakres uprawnień "Konsultanta C-Eye":

 • Prowadzenie sesji terapeutycznych z wykorzystaniem systemu C-Eye
 • Wydawanie opinii dot. możliwości współpracy pacjenta / podopiecznego z C-Eye'em
 • Kierowanie na konsultacje specjalistyczne do specjalistów III stopnia (Terapeutów / Neurorehabilitantów C-Eye)
 • Realizacja programu terapeutycznego zleconego lub zatwierdzonego przez Terapeutę / Neurorehabilitanta C-Eye
 • Możliwość uczestnictwa w kursie przygotowującym do uzyskania uprawnień III stopnia (Terapeuta / Neurorehabilitant C-Eye)

ADRESACI - szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób, posiadających Certyfikat I stopnia:
  • terapeutów - m.in. logopedów, neurologopedów, psychologów, neuropsychologów, terapeutów widzenia, terapeutów zajęciowych, terapeutów AAC, fizjoterapeutów,
  • pedagogów - m.in. tyflopedagogów, oligofrenopedagogów,
  • pielęgniarek - w szczególności opieki długoterminowej i anestezjologicznych, 
  • lekarzy - w szczególności specjalistów rehabilitacji, neurologów
 • osób, posiadających Zaświadczenie ukończenia szkolenia z eyefeela.
UWAGA! Od uczestników wymaga się dostarczenia do Organizatora:
 1. dowodu posiadania wykształcenia kierunkowego! (np. skan dyplomu)
 2. numeru lub skanu Zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie szkolenia z eyefeela. 


Program szkolenia:

25 września 2021 (sobota):

9.30 - Rejestracja

9.45 - Powitanie Gości, wstęp i omówienia zasad organizacyjnych na terenie podmiotu leczniczego

10.00 - 10.45 - W jaki sposób uzyskujemy najwięcej informacji o Pacjencie? Metody diagnostyczne i przygotowanie Pacjenta neurologicznego do badania (dr n. med. Anna Zielińska-Meus)

10.45 - 11.30 - Charakterystyka zaburzeń świadomości. Najczęstsze problemy neurologiczne klinicysty (lek. med. Mariusz Janta)

11.30 - 11.45 - Przerwa kawowa

11.45 - 12.30 - Praktyczne aspekty pracy z systemem C-Eye - wskazówki terapeutyczne pracy z Pacjentem neurologicznym (mgr Krzysztof Kuraś)

12.30 - 13.15 - C-Eye i eyefeel w terapii poznawczej i komunikacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (mgr Katarzyna Mróz-Jędrzejewska)

13.15 - 14.15 - Przerwa na lunch (lunch w cenie szkolenia) + networking

14.15 - 15.00 - Metodologia i dobre praktyki dot. pracy z Pacjentem przy wykorzystaniu C-Eye'a. Najczęstsze problemy w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością (mgr Edyta Tyszkiewicz)

15:00 - 16:30 - Zajęcia praktyczne z podziałem na grupy - praca z C-Eye'em i eyefeelem (mgr Joanna Cogiel mgr Edyta Tyszkiewiczmgr Katarzyna Mróz-Jędrzejewska)

16.30 - 17.00 - Pytania / Dyskusja 


26 września 2021 (niedziela):

10.00 - 10.45 - Aktualnie wykorzystywane metody terapeutyczne dla Pacjentów w ograniczonej świadomości (dr n. o zdr. Karolina Kryś-Noszczyk)

10.45 - 11.30 - Zaawansowane strategie i techniki w AAC  (mgr Edyta Tyszkiewicz)

11.30 - 12.00 - Przerwa kawowa

12.00 - 12.45 - Narzędzia AssisTech wspierające funkcjonowanie Pacjenta (dr inż. Bartosz Kunka)

12.45 - 13.15 - VARIA - pytania, przykłady własne, wymiana doświadczeń

13.15 - 14.15Przerwa na lunch (lunch w cenie szkolenia) + networking

14.15 - 16.30 - Weryfikacja zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie posługiwania się C-Eye'm i eyefeelem w pracy z Pacjentem - Rozmowa Prowadzących Szkolenie z każdym uczestnikiem (zaliczenie): dr n. o zdr. Karolina Kryś-Noszczykmgr Edyta Tyszkiewicz, mgr Katarzyna Mróz-Jędrzejewskadr inż. Bartosz Kunka

16.30 - Zakończenie szkolenia


Serdecznie zapraszamy do zapisów i poszerzanie swoich kompetencji i uprawnień😊 


Prelegenci:

 • lekarz specjalista neurologii
 • lekarz specjalista rehabilitacji ruchowej oraz specjalista chorób wewnętrznych
 • psycholog kliniczny, neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi chorymi neurologicznie
 • pedagog specjalny
 • kinezjolog edukacyjny, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta zajęciowy
 • specjalista inżynier - twórca systemu C-Eye
 • organizator w ochronie zdrowia, Koordynator Programu dedykowanego leczeniu dorosłych chorych ze śpiączką

Sekcja Certyfikacji AssisTech. Nr RIS: 2.22/00105/2020

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia 42-200 Częstochowa