To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  płatny
już niedostępne 430,50 zł -

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu on-line  "SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SWZ] W ROKU 2021 [wzorcowe przygotowanie dokumentów zamówienia - analiza porównawcza przetargu nieograniczonego oraz trybu podstawowego]"

Data szkolenia: 23.03.2021 w godz. 9.30-13.30 + BONUS !! KONSULTACJE TELEFONICZNE PRZEZ 1 GODZINĘ PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

Podczas naszego szkolenia?

 • Poznasz zasady przygotowania specyfikacji warunków zamówienia poprzez analizę porównawczą dwóch schematów prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego:
 • tryb podstawowy w progach krajowych oraz
 • przetarg nieograniczony w progach unijnych.
 • Pokażemy Ci jak wypracować założenia do przygotowania dokumentacji postępowania dostosowanej do zindywidualizowanych potrzeb zamawiającego oraz specyfiki udzielanego zamówienia publicznego.
 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie nowej ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (z uwzględnieniem jej ostatniej nowelizacji) w zakresie między innymi dotyczącym:
 • nowych definicji ustawowych i ich zestawienia z poprzednio obowiązującymi regulacjami
 • prawidłowego szacowania wartości przedmiotu zamówienia i opisywania przedmiotu zamówienia
 • sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówienia
 • ustalania warunków udziału w postępowania
 • właściwego doboru kryteriów oceny ofert z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia
 • przygotowania klauzul umownych i wielu innych zagadnień.

Do kogo kierujemy nasze szkolenie?

 • pracownicy zamawiającego- komórek zamówień publicznych/ stanowisk związanych z omawianą ustawą
 • osoby odpowiedzialnie merytorycznie za przygotowanie i szacowanie zamówienia
 • członkowie komisji przetargowych
 • kierownicy jednostek
 • osoby sprawujące nadzór nad zamówieniami w jednostce
 • wykonawcy zainteresowani pozyskaniem wiedzy praktycznej od strony organizatora postępowania- zamawiającego
 • osoby przygotowujące się do pracy w zamówieniach publicznych
 • kontrolerzy i audytorzy
 • pozostali specjaliści, którzy w swojej pracy muszą znać zasady prawa zamówień publicznych.

Prowadzący szkolenie: Marcin Lewandowski - Prawnik/ specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych- posiadający wieloletnie doświadczenie w kompleksowym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (dostawy/usługi oraz roboty budowlane); w szczególności obejmującym zamówienia współfinansowane ze środków UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, itp. Czynnie działający Członek Komisji Przetargowej oraz Zespołów Projektowych w związku z realizacją finansowanych projektów ze środków zewnętrznych. Autor wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie udzielania zamówień publicznych w JST.

Koszt szkolenia: 350 zł netto + 23% VAT

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego

Do pobrania:

Program szkolenia - do pobrania

Koszt szkolenia: 350 zł netto + 23% VAT

Kontakt w sprawie szkoleń: Tel. (+48) 59 848 19 87, Kom. (+48) 601 730 271, e-mail: [email protected] 

Zobacz również:

szkolenia Szkolenie pracowników