To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  normalny
już niedostępne 430,50 zł -

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu on-line  "NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Zamówienia publiczne poniżej 130 tyś. złotych (w tym zamówienia bagatelne)"

Data szkolenia: 10.12.2020 w godz. 9.30-13.30 + BONUS KONSULTACJE TELEFONICZNE GODZINĘ PO SZKOLENIU

Adresaci szkolenia:

 • Zamawiający i Wykonawcy,
 • osoby przygotowujące się do pracy w zamówieniach publicznych,
 • pracownicy komórek zamówień publicznych/ stanowisk związanych z omawianą ustawą,
 • osoby sporządzające oferty,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • kontrolerzy i audytorzy,
 • pozostali specjaliści, którzy w swojej pracy muszą znać zasady prawa zamówień publicznych.

Podczas naszego szkolenia:

 • Dokonamy szczegółowej analizy porównawczej zamówień nieprzekraczających wartości 130 tys. złotych [nowe prawo zamówień publicznych] z obecnie funkcjonującym wyłączeniem ustawowym wynikających z nieprzekroczenia kwoty 30 tys. euro.
 • Zwrócimy szczególną uwagę na jedną z kluczowych zmian nowego prawa zamówień publicznych, która wejdzie w życie 01.01.2021 r.; zdefiniowanie "zamówień bagatelnych" o wartości mniejszej niż 130 tys. zł., nie mniejszej jednak niż 50 tys. zł..
 • Omówimy nowe wymogi ustawowe związane z publikacją ogłoszenia, przekazaniem informacji o zamiarze udzielenia zamówienia czy obowiązkiem sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień- "zamówienia bagatelne".
 • Równocześnie, uwzględniając powyższe stany prawne dzięki naszemu szkoleniu poznasz:

- Nowe definicje ustawowe i ich zmiany

- Modyfikacje w zakresie szacowania wartości zamówienia

- Projekt ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym

- Warunki realizacji zamówienia (optymalizacja postanowień kontraktowych)

- Konieczne zmiany w zakresie regulaminu wydatkowania środków publicznych poniżej progu ustawowego i wiele innych.

Prowadzący szkolenie: Marcin Lewandowski - Prawnik/ specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych- posiadający wieloletnie doświadczenie w kompleksowym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (dostawy/usługi oraz roboty budowlane); w szczególności obejmującym zamówienia współfinansowane ze środków UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, itp. Czynnie działający Członek Komisji Przetargowej oraz Zespołów Projektowych w związku z realizacją finansowanych projektów ze środków zewnętrznych. Autor wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie udzielania zamówień publicznych w JST.

Program szkolenia - do pobrania

Koszt szkolenia: 350 zł netto + 23% VAT

Kontakt w sprawie szkoleń: Tel. (+48) 59 848 19 87, Kom. (+48) 601 730 271, e-mail: [email protected] 

Zobacz również:

szkolenia Szkolenie pracowników