To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Spotkania z modernizmem: "Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932-1936"
Prelekcja - Film - Książka | gość spotkania, prelegent - dr Artur Tanikowski (NIAiU)
• Miejsce: sala kinowa Muzeum Emigracji, ul. Polska 1
• 25 kwietnia 2023, g. 18:00-20:00 | Wstęp wolny
"Orzeł i Skrzydlaty Wielbłąd" | Film, prelekcja, spotkania z autorem książki

Spotkania z modernizmem: "Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932-1936"
Prelekcja - Film - Książka | gość spotkania, prelegent - dr Artur Tanikowski (NIAiU)
• Miejsce: sala kinowa Muzeum Emigracji, ul. Polska 1
• 25 kwietnia 2023, g. 18:00-20:00 | Wstęp wolny

już niedostępne -

Spotkania z modernizmem: "Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932-1936"

Prelekcja - Film - Książka | gość spotkania, prelegent - dr Artur Tanikowski (NIAiU)

  • Miejsce: sala kinowa Muzeum Emigracji, ul. Polska 1
  • 25 kwietnia 2023, g. 18:00-20:00 | Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. Arturem Tanikowskim, podczas którego przeniesiemy się do Tel Awiwu lat 30. XX w. na Targi Lewantyńskie (Bliskowschodnie), miejscu, w którym blisko sto lat temu wystawiały się i budowały pawilony prezentujące własną kulturę i gospodarkę zaproszone kraje, w tym Polska.

Elementami spotkania, którego gościem będzie dr Artur Tanikowski z NAiU, będzie prelekcja - wykład, projekcja filmu oraz rozmowa o wydanej książce.

Wydarzenie jest organizowane wspólnie przed Gdyński Szlak Modernizmu oraz Muzeum Emigracji w Gdyni, we współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.

Książka oraz film "Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932-1936" pozwalają poznać część historii rodzimego modernizmu, ewolucję stylów, twórców oraz projektantów kolejnych polskich pawilonów. Zaglądamy za kulturowe i gospodarcze kulisy okresu międzywojennego.

Udział w spotkaniu (prelekcja, film, prezentacja książki) jest otwarty. Wśród uczestników spotkania zostaną rozlosowane przez autora bezpłatne egzemplarze książki "Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932-1936". 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu "Kultura inspirująca".


Tło projektu:

Udział Polski w międzynarodowych wystawach i targach w okresie międzywojennym jest tematem słabo rozpoznanym, stąd wziął się pomysł na projekt badawczy pt. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932-1936, którego efektem są książka i animowany film dokumentalny.

Targi Lewantyńskie (Bliskowschodnie) organizowano na skalę międzynarodową w Tel Awiwie od początku lat 30. XX wieku, choć wystawy handlowe promujące rodzimą wytwórczość urządzano tam niemal dekadę wcześniej. Targi w istotny sposób pobudzały rozwój architektury nowoczesnej w mieście. Polska oficjalnie uczestniczyła w Targach Lewantyńskich od 1932 do 1936 roku.

Książka i film dokumentalny pod tym samym tytułem Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932-1936 to efekt kilkuletnich badań, kwerend i konsultacji. W ich wyniku można było zwizualizować i opisać różne postawy architektów, którzy na przestrzeni trzech edycji targów opowiadali się za tendencjami wernakularno-narodowymi, albo też stawiali na styl międzynarodowy. W książce i filmie przedstawiono również zagadnienia propagandy kulturalnej i gospodarczej rozpowszechnianej przez państwo polskie kilkanaście lat po odzyskaniu niepodległości.

Jeszcze w 1932 roku polski pawilon w Tel Awiwie miał kształt chaty w stylu zakopiańskim. Gdy w roku 1934, za zgodą władz mandatowych, na północnych rubieżach Tel Awiwu wzniesiono stałą infrastrukturę targową, polska wystawa zajęła aż trzy pawilony, a także mniejsze kioski. O nowoczesnym wyrazie tych budynków zdecydowali wówczas, podobnie jak w 1936 roku, wybitni architekci lokalni oraz twórcy z Polski, którzy przybyli specjalnie na Targi.

Notka o autorze

dr Artur Tanikowski - pracuje w dziale naukowym Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Wykładowca akademicki, kustosz dyplomowany, kurator wystaw, m.in. "Gdynia - Tel Awiw", "Frank Stella i synagogi dawnej Polski", "Wojciech Wilczyk: (nie)widzialne", "Kolory tożsamości". Zainteresowania badawcze skupia na architekturze nowoczesnej, kulturze wizualnej XX i XXI wieku, sztuce Żydów polskich. Oprócz książek autorskich publikował w tomach zbiorowych i czasopismach, m.in. w "Biuletynie Historii Sztuki", "Ars Judaica", "Autoportrecie", "Techne", "Odrze". Dwukrotny laureat "Sybilli" - nagrody za najlepszą wystawę muzealną. Dr Artur Tanikowski w latach 2020-2021 był prelegentem dwóch edycji festiwalu "Weekend Architektury w Gdyni", a także autorem artykułu "Arieh Sharon w międzywojennym Tel Awiwie" - opublikowanym w pofestiwalowej publikacji "Archi Zeszyt". 

Zobacz również:

kultura i sztuka wydarzenia Gdynia