TEDxAkademiaWSB

26 marca 2019, 10:00 (wtorek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  TEDxAkademiaWSB
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Czym jest TEDxAkademiaWSB?

What is TEDxAcademiaWSB?

Czy technologie wirtualne mogą pomóc ochronić przeszłość? Jak rozwijać krytyczne myślenie w aspekcie działań propagandowych w mediach? Jak sprawić, że ucząc się języków obcych, nauczysz się być szczęśliwym? to tylko część z pytań, na które uzyskają odpowiedź uczestnicy TEDxAkademiaWSB, wydarzenia które odbędzie się 26 marca 2019 r. w Dąbrowie Górniczej. Prestiżowa konferencja popularyzująca tzw. "idee warte upowszechniania", w formule "University", zawita do województwa śląskiego a w jej organizację zaangażowała się społeczność Akademii WSB.

Can vitual technologies help to protect the past? How to develop critical thinking in the scope of propaganda in the media ? How can learning foreign languages make you happy? These are only some of the questions that the participants in TEDxAkademiaWSB, which will take place in Dąbrowa Górnicza on 26 March 2019, will receive answers to. The prestigious conference that popularizes so-called "ideas worth disseminating", will be held in the Province of Silesia in the "University" format and the WSB University community is involved in its organization. Check what TED is: www.ted.com

TED (Technology, Entertainment and Design - Technologia, Rozrywka i Design) - to konferencje naukowe organizowane przez amerykańską fundację TED, której głównym mottem jest popularyzacja "idei wartych rozpowszechniania". Pierwsza czterodniowa konferencja odbyła się w Kalifornii 34 lata temu. Od tego czasu TED rozwija zakres działania, wspierając urzeczywistnianie owych przełomowych idei poprzez różnorakie inicjatywy.

Co roku konferencja TED daje głos czołowym myślicielom i innowatorom świata, z których każdy ma 18 minut na swoją wypowiedź. Nagrania wideo z wykładów są następnie nieodpłatnie udostępniane na stronie TED.com. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende i premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown.

Projekt TEDx pozwala pojedynczym osobom bądź grupom zorganizować lokalne, niezależne imprezy spod znaku TED, a program TEDFellows pomaga innowatorom chcącym zmieniać świat dołączyć do społeczności TED i dzięki jej wsparciu zwiększyć oddziaływanie swoich niezwykłych projektów i inicjatyw.


Jaki jest program konferencji?

What is the conference program?

9:00 am - 9:55 pm Registration/ Rejestracja

10:00 am - 10:10 am Welcome/ Powitanie

10:10 am - 11:10 am Speaker session/ Wystąpienia prelegentów

Speaker 1 / Prelegent 1

Michelle Rebaleati, ekspert ds. produktów multimedialnych w Mathewson-IGT Knowledge Center, Univwersytet w Nevadzie, Reno, USA

Michelle will talk about "Virtual/augmented reality technologies and how it can help preserve the past". Many people associate virtual reality, VR, with video games or simulations, but there are many other applications for this kind of technology. Putting on a VR headset can virtually transport the participant to a completely new, interactive location and can even give the viewer a new perspective on certain life experiences. I want to share this idea because I believe that the power of this technology lies with people that are inspired to discover new solutions to old problems. And I think it's particularly important to propose these ideas to students, who have the opportunities to use this incredible technology in whatever field of study they want to pursue.

Michelle opowie o "technologiach wirtualnej / rozszerzonej rzeczywistości i o tym, jak może pomóc ochronić przeszłość". Wiele osób kojarzy wirtualną rzeczywistość, VR, z grami wideo lub symulacjami, ale istnieje wiele innych zastosowań tego rodzaju technologii. Wprowadzenie zestawu VR może wirtualnie przenieść uczestnika do zupełnie nowej, interaktywnej lokalizacji, a nawet dać widzowi nowe spojrzenie na pewne doświadczenia życiowe. Prelegentka chce podzielić się tym pomysłem, ponieważ wierzy, że siła tej technologii spoczywa na ludziach, którzy są zainspirowani do odkrywania nowych rozwiązań starych problemów. Jak twierdzi, szczególnie ważne jest zaproponowanie tych pomysłów studentom, którzy mają możliwość wykorzystania tej niesamowitej technologii w każdej dziedzinie, w której chcą się rozwijać.

Speaker 2 / Prelegent 2

Vepkhvia Gogokhia , student Akademii WSB, kierunek Stosunki międzynarodowe, Gruzja

Vepkhvia will talk about "Media and propaganda". The discourse will concentrate on describing the historical, political, financial and cultural connections between the media and propaganda. The speech is the attempt to explain the mechanism and purpose of deliberate sharing of misleading information, ideas, opinions and philosophies through the media and its power to change the behavior, belief or opinion in the general public. The aim of the speech is to raise the level of information literacy, concerning propaganda, for the reason that the information of the biased nature through media changes our thoughts, our thoughts shape our actions and our actions shape our reality. It is my belief that sharing the knowledge about the methods of resistance to propaganda and developing critical thinking, especially among students, is the crucial element of social and academic development.

Wystąpienie będzie poświęcone opisaniu historycznych, politycznych, finansowych i kulturowych powiązań pomiędzy mediami a propagandą. Przemówienie jest próbą wyjaśnienia mechanizmu i celu świadomego dzielenia się wprowadzającymi w błąd informacjami, pomysłami, opiniami i filozofiami za pośrednictwem mediów. Celem przemówienia jest podniesienie poziomu umiejętności informacyjnych, dotyczących propagandy, ponieważ nieprawdziwe informacje przekazywane poprzez media zmieniają nasze myśli, nasze myśli kształtują nasze działania, a nasze działania kształtują naszą rzeczywistość. Zdaniem prelegenta dzielenie się wiedzą na temat metod oporu wobec propagandy i rozwijanie krytycznego myślenia, zwłaszcza wśród studentów, jest kluczowym elementem rozwoju społecznego i akademickiego.

Speaker 3 / Prelegent 3 

Samuel Perilla, student Akademii WSB, kierunek Stosunki międzynarodowe, Kolumbia

In my personal life, learning new languages have intrinsically changed the way I order my thoughts and the way I relate to myself; it has helped me change the way I think and even what I think. The information I gather is wider because I can receive it from even more sources, and has opened me many "doors in life", like studying abroad, getting a girlfriend, getting amazing jobs. None of these possible if I didn't speak new languages. I want to encourage people and to spread awareness of the positive impact learning new languages has in our brains and in our personal lives.

W moim życiu uczenie się nowych języków z natury rzeczy zmieniło mój sposób patrzenia na Świat i kształtowania siebie. Informacje, które gromadzę, są szersze, ponieważ mogę je otrzymać z jeszcze większej liczby źródeł i otwierać kolejne "drzwi" (wykorzystywać życiowe szanse) takie jak studia za granicą, zdobywanie dziewczyny, zdobywanie niesamowitych miejsc pracy. Żadne z nich nie byłoby możliwe bez znajomości języków obcych. Chcę zachęcić ludzi i szerzyć świadomość pozytywnego wpływu uczenia się nowych języków na rozwój i życie osobiste.

Party/ Spotkanie

11:10 am - 12:00 pm


Jak wziąć udział?

how to sign up?

Participation in the event is free. Due to the limited number of places (100 people), on-line registration and ticket booking is required. The conference will be conducted in English - simultaneous translation into Polish is planned. Join us!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (100 osób) wymagana jest rejestracja on-line oraz rezerwacja biletu wstępu. Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim - przewidziano tłumaczenie symultaniczne na język polski. Dołącz do nas!

Zobacz również:

konferencje Inspiracja Media Motywacja Nowe technologie TEDx VR wydarzenia Dąbrowa Górnicza