TEDxKoszalin 2022 ONE MOMENT

22 Października 2022, 14:00-20:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Udział w TEDxKoszalin jest dostępny dla każdego i zupełnie bezpłatny. Liczba miejsc jest jednak limitowana.

UWAGA! W kolejnym kroku otrzymasz bilet, który upoważnia do wzięcia udziału w konferencji TEDxKoszalin. Prosimy o okazanie go w formie elektronicznej lub papierowej w dniu konferencji przy stanowisku rejestracyjnym. Do zobaczenia.
Bilet bezpłatny

Udział w TEDxKoszalin jest dostępny dla każdego i zupełnie bezpłatny. Liczba miejsc jest jednak limitowana.

UWAGA! W kolejnym kroku otrzymasz bilet, który upoważnia do wzięcia udziału w konferencji TEDxKoszalin. Prosimy o okazanie go w formie elektronicznej lub papierowej w dniu konferencji przy stanowisku rejestracyjnym. Do zobaczenia.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc


Konferencja TEDx po raz szósty w Koszalinie

Konferencja TEDx odbyła się w Koszalinie już pięć razy. Wszystkie poprzednie edycje były ogromnym sukcesem. Chcemy powtórzyć ten stan emocji, skupienia i inspiracji. Tym razem 22 października 2022 roku na scenie Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki wystąpi 13 prelegentów. Każdy z nich podzieli się z widzami inspirującymi historiami. W niespełna 18 minut postara się przekazać ideę, która ma potencjał zmienić punkt widzenia uczestników. Listę prelegentów można znaleźć na stronie internetowej w zakładce "Prelegenci" (www.tedxkoszalin.pl/prelegenci). Historie, które będą płynąć ze sceny będą różnorodne.

ONE MOMENT to hasło przyświecające tegorocznej edycji TEDxKoszalin. Organizatorzy i prelegenci chcą zaintrygować i zmusić do myślenia. Jeśli lubicie słuchać o czymś, co jest nowe i odkrywcze, szukacie inspiracji, a cudze historie potrafią Was poruszyć i sprawić, że chcecie zmienić coś w swoim życiu, to TEDxKoszalin jest wydarzeniem, w którym warto uczestniczyć.

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej www.tedxkoszalin.pl.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 14:30 (Recepcja dla zarejestrowanych od godziny 14:00) w sobotę 22.10.2022 i potrwa do godziny 20:00. Wydarzenie jest w pełni darmowe. Sala koszalińskiej Filharmonii dysponuje ograniczoną liczbą miejsc, dlatego też, aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować. Wpuszczane będą tylko osoby, wcześniej zarejestrowane za pośrednictwem naszej strony www lub strony evenea.pl. Rejestracja jest imienna i będzie sprawdzana w dniu konferencji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.tedxkoszalin.pl oraz śledzenia profilu na Facebooku

Organizatorzy:

Stowarzyszenie SPARK    Wypisz Wymaluj    Politechnika Koszalińska      Koszalin.   Zachodniopomorskie


Platynowy Sponsor

Złoty Sponsor:

BMW Bońkowscy    Meden-ImedGlobalLogicNorth.plSrebrny Sponsor

        ZETO Koszalin     MEC KoszalinWspierają nas:

Pracownia pozarządowaKuchnia Społeczna Koszalin  PrezArt     Park Technologiczny   Infiks
Klauzula informacyjna 

W świetle obowiązującego prawa wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi uczestników wydarzenia. 

1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie SPARK z siedzibą w Koszalinie przy ul. Partyzantów 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalin, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701417 , NIP: 6692541116 , Regon: 368685560.

2. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniu (dalej jako "Uczestnik"). 

3. Stowarzyszenie SPARK przetwarza Pani/Pana dane w celach umożliwiających sprawną realizację wydarzenia obsługę jego uczestników, do których między innymi należą: 

a) identyfikacja uczestników wydarzenia, 

b) przygotowanie materiałów konferencyjnych (np. identyfikatorów, certyfikatów), 

c) wymiana istotnych informacji między organizatorem wydarzenia, a jego uczestnikami.

4. Istnieje możliwość, iż przebieg wydarzenia, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

5. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie SPARK jego wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych www.tedxkoszalin.pl oraz wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie SPARK w związku z organizacją wydarzenia lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną. 

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako "RODO", informuję, że: Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie SPARK z siedzibą w Koszalinie przy ul. Partyzantów 17, email: [email protected].

7. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 

8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 

9. Nazwiska współautorów prezentacji zostaną upublicznione w materiałach wydarzenia i programie umieszonym na stronie wydarzenia, zgodnie z przesłanymi streszczeniami i deklaracjami.

10. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; 

11. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 

12. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

13. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzenia; 

15. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia 75-400 Koszalin