To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Debata w formularze think tank
już niedostępne -

Zapraszamy do posłuchania i uczestnictwa w spotkaniu w formule think tank z udziałem ekspertów ze świata edukacji i rynku pracy. Spotkanie odbywa się w ramach projektu "NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji".

Podczas debaty podejmiemy kolejną próbę zbliżenia edukacji do biznesu i biznesu do edukacji. Tym razem będziemy dyskutować o potrzebach obydwu stron. Określimy, jakie formy współpracy mogłyby okazać się tymi najbardziej pożądanymi zarówno przez przedstawicieli rynku pracy jak i szkół.

Na bazie wniosków płynących z poprzedniej debaty oraz obserwacji dobrych praktyk współpracy między sektorem zatrudnienia i edukacji stosowanych w innych krajach europejskich, postaramy się nakreślić wizję stworzenia nowych lub umocnienia dotychczasowych form współpracy między przedstawicielami pomorskiego rynku pracy a gdańskimi szkołami ponadpodstawowymi.


Pytania i zagadnienia, którym szeroko przyjrzymy się w trakcie debaty:

  • Szkoły średnie w oczach pracodawców. W jaki sposób biznes widzi partnera w szkole ponadpodstawowej? Jakie oczekiwania stawia absolwentom?
  • Edukacja w kontekście przygotowania do życia i pracy. W jaki sposób szkoła ma pokazać młodym ludziom realia rynku pracy?
  • Jakie korzyści widzi biznes we współpracy z szkołami na poziomie edukacji ponadpodstawowej?
  • Jak przekuć okazjonalne dobre praktyki w rozwiązania systemowe, które spowodują, że obydwie strony będą o siebie zabiegały?
  • Czy obecny system nas zadowala, czy widzimy wyzwanie do poprawy jakości współpracy?
  • Jak wdrożyć dobre praktyki na grunt naszego systemu?
  • Czy jesteśmy przygotowani do tworzenia skutecznego modelu współpracy?
  • Gdzie jest najlepszy grunt na rozwinięcie skutecznej współpracy?

Debata będzie moderowana przez dwie doświadczone doradczynie zawodowe Annę Dukowską i Agnieszkę Marusiak, które od kilku lat aktywnie śledzą i badają grunt relacji pomiędzy edukacją a biznesem, a także zbierają wnioski wypływające z bieżącej pracy doradczej z młodzieżą.
Prowadzące:

Anna DukowskaAnna Dukowska - doradczyni zawodowa, trenerka, specjalistka integracji międzykulturowej na rynku pracy. Od 2006 roku prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty ukierunkowane na rozpoznawanie i dookreślanie potencjału zatrudnieniowego, bilansuje kompetencje, wskazuje mocne strony i wypływające z nich możliwości zawodowe, a także obszary do rozwoju. Wspiera młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych oraz dorosłych w planowaniu i modyfikowaniu ścieżki zawodowej. Pracuje z nauczycielami i nauczycielkami nad rozwojem usługi doradztwa zawodowego w systemie szkolnym. Jej pasją jest odkrywanie świata zawodów i łączenie edukacji z biznesem. Obecnie jest związana zawodowo z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, Biurem Karier Uniwersytetu SWPS.


Aga M

Agnieszka Marusiak - doradczyni zawodowa, coach kariery. Absolwentka studiów z zakresu: edukacji ustawicznej, doradztwa personalnego i organizacyjnego, doradztwa zawodowego oraz Public Relations. Uczestniczka wielu szkoleń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu i rekrutacji. Certyfikowana i uprawniona do stosowania testów i narzędzi: Extended DISC i MAPP Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w poradnictwie zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Pracowała w projektach outplacementowych, międzyuczelnianym biurze karier oraz firmach konsultingowych w obszarze szkoleń i HR. Obecnie z energią odnajduje się w roli integratora podmiotów obszaru edukacji i rynku pracy poprzez szkolenia, warsztaty, coaching kariery oraz organizację debat służących wymianie doświadczeń. Na co dzień etatowo zasila zespół doradców zawodowych Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

.

Projekt "NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji" jest skierowany do kadry szkół ponadpodstawowych, przedstawicieli pomorskiego rynku pracy oraz młodzieży. Projekt zakłada wielotorowe działania wspierające wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawiązywanie relacji między przedsiębiorcami a przedstawicielami środowisk edukacyjnych.

Organizatorem wydarzenia jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

Więcej informacji o projekcie: http://now.inkubatorstarter.pl/


Facebook STARTERA dedykowany edukacji: https://www.facebook.com/StarterEdukacja/

Patronat Merytoryczny Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Projekt sfinansowano z środków Miasta Gdańska.

Zobacz również:

konferencje