Możliwości finansowania rozwoju MŚP z Funduszy Europejskich 2014-2020

14 kwietnia 2015, 09:30 (wtorek)

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Gdańsk Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Bilet na spotkanie: Możliwości finansowania rozwoju MŚP z Funduszy Europejskich 2014-2020

dostępnych: 27

już niedostępne -

  Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER (www.inkubatorstarter.pl) oraz Trigonum Sp. z o.o. (www.trigonum.pl) zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt:

  Możliwości finansowania rozwoju MŚP z Funduszy Europejskich 2014-2020.

  Informacje o nowych programach i zasadach przyznawania pomocy unijnej.


CELE:

 • zapoznanie uczestników ze wstępną ofertą i możliwościami aplikowania o środki unijne w ramach wybranych krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP, w tym start-up'ów,
 • zapoznanie uczestników z generalnymi zasadami ubiegania się ośrodki unijne, procedurą naboru wniosków i procedurą oceny wniosków - na co warto zwrócić uwagę i jakich błędów nie popełniać?


PROGRAM SPOTKANIA:

Sesja I (60 minut):

"Fundusze Europejskie 2014-2020, czyli… gdzie mogę znaleźć środki na realizację mojego projektu?"

 • wprowadzenie do tematyki Funduszy Europejskich, w tym przegląd Programów Operacyjnych przewidzianych do realizacji w Polsce w latach 2014-2020 oraz Programów Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, nadchodzące zmiany w nowej perspektywie finansowej,
 • oferta wybranych krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla pomorskich MŚP, w tym:
  • podstawowe informacje o Programach,
  • przegląd planowanych osi priorytetowych dedykowanych MŚP,
  • przedstawienie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2015.

Przerwa (15 minut)

Sesja II (30 minut):

"Generalne zasady ubiegania się o środki unijne, czyli… co muszę wiedzieć, bez względu na to w jakim konkursie aplikuję?"

 • omówienie poszczególnych kroków standardowej procedury pozyskiwania środków unijnych,
 • planowanie projektu w kontekście przygotowania wniosku dotacyjnego - matryca logiczna jako uniwersalne narzędzie zapewniające logiczną i spójną koncepcję projektu.


Zakończenie spotkania (ok 15 minut):

 • podsumowanie spotkania,
 • dyskusja.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Czas trwania:

2 godziny zegarowe, w tym 15 minut przerwy

Formy dydaktyczne:

prezentacja multimedialna połączona z wykładem, dyskusja

Zobacz również:

szkolenia Dotacje wydarzenia Gdańsk