To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  A. dziecko z roczników 2017 - 2018

dostępnych: 2

już niedostępne -
  B. dziecko z roczników 2015 - 2016

dostępnych: 1

już niedostępne -
  C. dziecko z roczników 2013 - 2014

dostępnych: 1

już niedostępne -
  D. dziecko z roczników 2011 - 2012

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  E. dziecko z roczników 2009 - 2010

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  F. dziecko z roczników 2006 - 2008

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  G. rejestracja zawodników z roczników 2005+ i dorosłych

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

W ostatni dzień lata, 21 września, w Tuszynie odbędzie się Tuszyński Bieg Rodzin oraz Piknik Rodzinny. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Zawodnicy do pokonania będą mieli dystans dostosowany do wieku. Biorącym udział w Biegu dzieciom będą kibicowali rodzice, a następnie dzieci będą mogły przyglądać się zmaganiom dorosłych. Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pamiątkowe medale, zaś dla zwycięzców mamy puchary i cenne nagrody, ufundowane przez organizatorów, sponsorów i partnerów Biegu. W ramach piknikowej, aktywnej i rodzinnej soboty proponujemy również zajęcia na boisku piłkarskim, gry i zabawy sportowe, konkursy, a także watę cukrową i popcorn.

Zapisy:
1. elektronicznie tutaj do piątku 20.09 do godziny 24:00 oraz 
2. w Parafiach w Tuszynie
3. w Szkole Podstawowej nr 1 w Tuszynie
4. w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie
5. w dniu zawodów zapraszamy do biura biegów od godz. 8.00 - impreza i biegi odbędą się przy parafii św. Krzysztofa w Tuszynie.

Jak się zapisać? Zgłoście udział w wydarzeniu każdego zawodnika, dorosłych także! W ten sposób wasza rodzinna drużyna będzie zgłoszona, otrzymacie numer startowy i pamiątkowy medal.

A. 100 m - dziecko z roczników 2017 - 2018
B. 200 m - dziecko z roczników 2015 - 2016
C. 200 m - dziecko z roczników 2013 - 2014
D. 400 m - dziecko z roczników 2011 - 2012
E. 400 m - dziecko z roczników 2009 - 2010
F. 800 m - dziecko z roczników 2006 - 2008
G. 800 m - osoby z roczników 2005 i starsi


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin biegu G. 800 m

21 września 2019 roku, Tuszyn

1.Cel

1.Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w gminie Tuszyn

2.Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Ziemi Łódzkiej

3.Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Ziemi Łódzkiej

2.Organizatorzy

1.Fundacja Życie

2.Parafia Św. Krzysztofa w Tuszynie

3.Miejsce

Tuszyn, parafia św. Krzysztofa w Tuszynie

4.Zgłoszenia

1.Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego elektronicznie, lub w wersji papierowej dostępnej w punktach zgłoszeń

2.Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy. W momencie zgłoszenia się przez 150 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

3.Termin zgłoszeń upływa w dniu 21 września 2019 roku o godzinie 10:00 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

5.Termin i dystans

Termin - 21 września 2019 roku:

10:15- Biegi Dzieci

12:00 - Start Biegu Głównego

13:00 - Uroczysta dekoracja.

6.Limity czasu

1.Uczestników biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut, liczony od startu biegu

2.Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy

3.Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanych limitów czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

7.Oświadczenia

1.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Tuszyńskim Biegu Rodzin będzie własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów

2.Udział w Biegu Głównym G.800m mogą wziąć osoby które ukończyły 15 rok życia.

3.Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku

4.W ramach zgłoszenia, każdy uczestnik i biegu otrzymuje:

1.numer startowy

2.medal

3.posiłek regeneracyjny

4.napój

8 .Klasyfikacja

1.Klasyfikacja indywidualna: klasyfikacja generalna - miejsca I - III w kategorii kobiet i mężczyzn

2.Nagrody

1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I - III przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.

2.Każdy zawodnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal.

9. Postanowienia końcowe

1.Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik

2.Koszty organizacji pokrywają organizatorzy

3.Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników

4.Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność

5.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki

6.Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tę zgodę podpisał.

7.Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni na trasie biegu, w szczególności za kałuże, nierówności itp.

9.Wszystkich zawodników startujących w Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.

11.Protesty należy składać w ciągu do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.

12.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.

13.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI A-F

Cele imprezy:

Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci w gminie Tuszyn.

Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.

Organizator:

Fundacja Życie, Parafia Św. Krzysztofa w Tuszynie

Kategorie:

1 Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

A. 100 m - dziecko z roczników 2017 - 2018
B. 200 m - dziecko z roczników 2015 - 2016
C. 200 m - dziecko z roczników 2013 - 2014
D. 400 m - dziecko z roczników 2011 - 2012
E. 400 m - dziecko z roczników 2009 - 2010
F. 800 m - dziecko z roczników 2006 - 2008

Zasady uczestnictwa:

1.Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę www.tuszyn.rodzinnybieg.pl do wyczerpania limitu 150 zawodników - ok. 20 dzieci na każdą kategorię wiekową.

2.Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 10 września 2019 roku o godzinie 10:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.tuszyn.rodzinnybieg.pl

3.Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 20 września 2019 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

4.Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej

5.Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, a za zajęcie miejsca 1 - 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody.

6 Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu 21 września 2019 r. od godz. 8.00

7 W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

8 Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka)

9 Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

10 Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w Tuszyńskim Biegu Rodzin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zobacz również:

sport i rekreacja wydarzenia Tuszyn