To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym
Wyprzedane Brak wolnych miejsc


Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego - eksporterów, które odbędą się 6 czerwca 2023 r. w Hotelu PRZY MŁYNIE, ul. Miejska 16 w Rybniku, pt.:

"Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym jako kluczowy czynnik bezpiecznego rozwoju firmy za granicą"

Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia m.in.:

 • sposoby zawierania umów i ich specyfika w ujęciu zawierania umów zdalnie, przy użyciu pośrednika lub w kontakcie bezpośrednim
 • akty prawne regulujące obrót międzynarodowy
 • sposoby uzyskania informacji o kontrahencie
 • zwyczaje i uzanse obowiązujące w handlu międzynarodowym

Warsztaty prowadzona będą przez dr Maksyma Ferentsa - eksperta z ponad 15 letnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu szkoleń, doradztwa, wykładów, seminariów. Specjalizującego się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również międzynarodowego prawa korporacyjnego oraz prawa kontraktów.

Jako szef działów prawa ukraińskiego w największych międzynarodowych kancelariach prawnych wspierał międzynarodowe podmioty gospodarcze m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia spółek międzynarodowych.

W ramach prowadzonej działalności nadzoruje i koordynuje działania międzynarodowych zespołów prawników. Wspiera realizacje inwestycji w dziedzinie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego, energii odnawialnej oraz własności intelektualnej. 

Korzyści z udziału w warsztatach:

-minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka

-komplet materiałów szkoleniowych

-konsultacje indywidualne

-zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

https://www.fgsa.pl; e-mail: [email protected]

Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

www.efszkolenia.pl; e-mail: [email protected]

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃRamowy program spotkania pt.:

"Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym jako kluczowy czynnik bezpiecznego rozwoju firmy za granicą"

Harmonogram zajęć:

09.45 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 11.30 I blok szkoleniowy

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 II blok szkoleniowy

13.15 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 15.00 III blok szkoleniowy

15.00 - 15.30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

Tematyka warsztatów:

 • Sposoby zawierania umów i ich specyfika w ujęciu zawierania umów zdalnie, przy użyciu pośrednika, w kontakcie bezpośrednim.
 • Akty prawne regulujące obrót międzynarodowy.
 • Sposoby uzyskania informacji o kontrahencie.
 • Prawo właściwe dla kontraktu; język właściwy dla kontraktu.
 • Kwestia wyboru formy umowy.
 • Listy intencyjne.
 • Gromadzenie dokumentacji.
 • Klauzule specyficzne.
 • Kluczowe elementy kontraktu międzynarodowego.
 • Rozwiązywanie sporów.
 • Zwyczaje i uzanse obowiązujące w handlu międzynarodowym. Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Rybnik