UX-PM Level 1

24 Listopada 2021, 09:30 (środa) - 26 Listopada 2021, 13:45 (Piątek)

Online,

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Podana cena na bilecie to cena brutto (2499 zł netto + 23% VAT) STANDARD

Podana cena na bilecie to cena brutto (2499 zł netto + 23% VAT)

24 Listopada 2021, 14:00 3 073,77 zł

UX-PM


UX-PM to unikatowy na skalę międzynarodową program szkoleniowy certyfikowany przez stowarzyszenie UXalliance.

User Experience (UX) jest jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów biznesu w ostatnich latach. Firmy stosujące w swojej pracy metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) w krótkim czasie zwiększają lojalność klientów i osiągają wymierne korzyści.


Certyfikat kierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą:

 • Wykorzystywać metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika podczas tworzenia produktów i usług.
 • Integrować narzędzia i metody UX w celu podnoszenia jakości produktów i efektywności procesów.
 • Decydować, gdzie i kiedy inwestować w UX oraz jak śledzić skuteczność tych działań.

Level 1 - Adopting UX


Cele

 • Rozumienie kluczowych pojęć i metod UX
 • Poznanie podstawowych narzędzi integracji UX w proces projektowy
 • Nabycie umiejętności umożliwiających skuteczne promowanie podejścia zorientowanego na użytkownika w swojej organizacji

Zalety

 • Treść szkolenia podzielona jest na 3 obszary (teorii, warsztatów rozwiązujących problemy, analizy case study)
 • Indywidualny charakter szkolenia (grupy max. 12 osobowe)
 • Międzynarodowy egzamin odbywa się bezpośrednio po 2 dniu szkolenia

Treść

 • Definicja User Experience, podstawowe wytyczne dotyczące UX i ROI
 • Narzędzia i metodologie UX dostosowane do różnych faz rozwoju produktu
 • Konsolidacja i prezentacja sposobów rozróżniania projektów UX na podstawie przykładów
 • Zgłębienie i praktyczne zastosowanie: obserwacji grup fokusowych i testów na użytkownikach, ewaluacji UI, indywidualnych refleksji, dyskusji i odgrywania ról w celu ukształtowania umiejętności ewangelizacji UX
 • Kombinacja teorii, warsztatów rozwiązujących problemy i analizy case study

Trenerzy Levelu 1

Szeran Millo
Managing Director, Symetria
[LINKEDIN]
Witold Janiszewski
UX Team Leader, Symetria
[LINKEDIN]


Po ukończeniu certyfikatu


Znasz

 • Różnicę pomiędzy UX a Usability oraz znaczenie innych terminów związanych z User Experience
 • Potencjalne korzyści implementacji metod UX w projekcie i firmie
 • Pytania, które należy zadać w celu spojrzenia na projekt z perspektywy użytkownika
 • Sposób realizacji 3 podstawowych metod badawczych wykorzystywanych przez specjalistów UX

Umiesz

 • Przekonać udziałowców do wykorzystania podejścia UX w projekcie
 • Efektywnie komunikować się ze specjalistami UX, briefować agencje UX
 • Realizować podstawowe metody UX (benchmarking, kreowanie person etc.)

Zauważysz różnicę w

 • Sposobie propagowania UX w swojej firmie
 • Jakości realizowanych projektów i dostarczanych produktów
 • Pozyskiwaniu specjalistów UX do projektów oraz odpowiednim ich wprowadzaniu

Zobacz również:

szkolenia