UX-PM Level 3

8 Grudnia 2021, 09:30 (środa) - 10 Grudnia 2021, 13:30 (Piątek)

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Podana cena na bilecie to cena brutto (3499 zł netto + 23% VAT) STANDARD

Podana cena na bilecie to cena brutto (3499 zł netto + 23% VAT)

7 Grudnia 2021, 14:00 4 303,77 zł

UX-PM

UX-PM to unikatowy na skalę międzynarodową program szkoleniowy certyfikowany przez stowarzyszenie UXalliance.

User Experience (UX) jest jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów biznesu w ostatnich latach. Firmy stosujące w swojej pracy metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) w krótkim czasie zwiększają lojalność klientów i osiągają wymierne korzyści.

Certyfikat kierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą:

 • Wykorzystywać metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika podczas tworzenia produktów i usług.
 • Integrować narzędzia i metody UX w celu podnoszenia jakości produktów i efektywności procesów.
 • Decydować, gdzie i kiedy inwestować w UX oraz jak śledzić skuteczność tych działań.


Level 3 - Leading UX


Cele

 • Planowanie i integracja działań UX na etapie budowania strategii i szacowania zasobów
 • Definiowanie KPI oraz elementów oceny efektywności działań UX
 • Pomiar i komunikacja wpływu UX na wyniki operacyjne, finansowe i brandingowe w celu optymalizacji globalnych strategii produktów i usług

Zalety

 • Treść szkolenia podzielona jest na 3 obszary (teorii, warsztatów rozwiązujących problemy, analizy case study)
 • Indywidualny charakter szkolenia (grupy max. 12 osobowe)
 • Międzynarodowy egzamin odbywa się bezpośrednio po 3 dniu szkolenia

Treść

 • Planowanie i zarządzanie integracją narzędzi i metod UX w projekcie
 • Identyfikacja możliwości dla działań UX i budowanie BC (business case) w celu ich realizacji
 • Dostosowywanie briefów projektowych do wymagań produktu, kontekstu organizacji i przyjętej strategii
 • Budowanie zespołów UX i włączanie się w proces planowania projektu
 • Definiowanie celów dla działań UX, kryteriów oceny i KPI
 • Zgłębienie i praktyczne zastosowanie: technik określania szans biznesowych dla działań UX, ewaluacji ekspertów UX, definiowania KPI, indywidualnych refleksji i dyskusji grupowych
 • Kombinacja teorii, warsztatów rozwiązujących problemy i analizy case study

Trener Levelu 3

Wojtek Chojnacki
Strategy Director, Symetria
[LINKEDIN]


Po ukończeniu certyfikatu


Znasz

 • Różne KPI oraz sposoby ich zwiększania i mierzenia
 • Metody konturowania i zarządzania wytycznymi UX

Umiesz

 • Określić i zmierzyć KPI dla działań UX w Twoich projektach
 • Wdrożyć standardy UX w Twojej firmie
 • Oszacować możliwości poszczególnych specjalistów UX w ramach projektu

Zauważysz różnicę w

 • Sposobie mierzenia jakości działań UX
 • Twojej roli ewangelisty UX w Twojej firmie
Uwaga: uczestników, którzy kupią bilet na Level 3, a nie są absolwentami Levelu 2, prosimy o udział w rozmowie weryfikującej znajomość zagadnień z Levelu 3.

Zobacz również:

szkolenia