To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na VFER
już niedostępne -

W imieniu organizatorów zapraszamy na "V Forum Energetyki Rozproszonej", które odbędzie się 5 grudnia 2022 r. w formule stacjonarnej w Akademickim Centrum Kultury Klub Studio na terenie kampusu AGH w Krakowie [ul. Witolda Budryka 4].

Głównym wątkiem debaty w trakcie V Forum będą perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej (ER) w realiach kryzysu energetycznego wywołanego m.in. agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19. Podstawę do dyskusji stanowić będą diagnozy i rekomendacje przedstawione przez czołowe osobistości polskiej energetyki w realizowanym jesienią br. w ramach projektu KlastER cyklu wykładów "Wizje Nowej Energetyki". 

Drugim wiodącym tematem V FER będzie Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku opublikowana jako jeden z rezultatów projektu KlastER. Przedstawiciele zespołu opracowującego dokument zaprezentują jego główne założenia, zaś eksperci z branży przedyskutują jego możliwy wpływ na rozwój ER w Polsce. 

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach V Forum będą zarówno politycy i przedstawiciele administracji odpowiedzialni za transformację energetyczną, jak i liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, a także reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych i środowisk naukowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Zgłoszenie chęci udziału musi zostać potwierdzone przez organizatorów. Po potwierdzeniu, osoby zarejestrowane otrzymają na swoje adresy e-mail dalsze informacje organizacyjne.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników z jednej instytucji.

V Forum Energetyki Rozproszonej jest realizowane w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Więcej informacji o wydarzeniach projektu KlastER.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).
Program wydarzenia Pobierz PDF09:00 - 10:00   
    Sesja 1 Energetyka rozproszona wobec kryzysu - wyzwania i szanse


09:00 - 09:10        Otwarcie konferencji

Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej 


09:10 - 09:20        Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii


09:20 - 09:40         Rola energetyki rozproszonej w polskiej transformacji energetycznej

Ireneusz Zyska,Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE


09:40 - 9:50           Rola regulatora w zmieniającym się systemie energetycznym

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki


09:50 - 10:00        Wręczenie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych

"Rozproszone źródła i magazyny energii - klastry energii" - Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza


10:00 - 11:30        Sesja 2 Strategia rozwoju energetyki rozproszonej

Moderator: Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii


10:05 - 10:15         Założenia strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku

Marcin Jaczewski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii


10:15 - 10:45        Eksperci o strategii

Olgierd Dziekoński, Związek Województw RP

Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska (2019-2021), Prezydent COP24

Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej


10:45 - 11:30        Dyskusja otwarta z udziałem przedstawicieli zespołu opracowującego strategię:

  aspekty legislacyjno-regulacyjne: Michał Będkowski-Kozioł, UKSW w Warszawie

  aspekty techniczno-technologiczne: Zbigniew Hanzelka, AGH

  aspekty ekonomiczno-finansowe: Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

  aspekty społeczno-kulturowe: Barbara Worek, Uniwersytet Jagielloński

metodyka: Krzysztof Heller, Infostrategia


11:30 - 11:45         Przerwa


11:45 - 13:00        Sesja 3 Jak rozwijać energetykę rozproszoną? - rekomendacje branży

Moderator: Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych


11:55 - 12:40        Dyskusja panelowa

Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Piotr Czopek, Dyrektor w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej

Paweł Lachman, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Bogdan Pilch, Dyrektor Generalny w Izbie Godpodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Janusz Starościk, Prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Andrzej Węgrzyn, Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE

Artur Zawisza, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego   


12:40 - 13:00        Dyskusja otwarta


13:00 - 13:45        Przerwa


13:45 - 14:45        Sesja 4 Jaki rynek dla energetyki rozproszonej?

Moderator: Olgierd Dziekoński, Związek Województw RP


13:45 - 14:30        Dyskusja panelowa

Wojciech Hann, b. Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Andrzej Jeżewski, Energetyczny Klaster Oławski EKO

Artur Michalski,  Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sławomir Nowicki, Prezes Zarządu ESV

Grzegorz Onichimowski,  Instytut Obywatelski

Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Jan Rusiecki, Montis Climate Sustainable Fund


14:30 - 14:45        Dyskusja otwarta


14:45 - 15:30        Sesja 5 Jaka przyszłość energetyki rozproszonej?

Moderator: Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza


14:45 - 15:30         Maciej Chorowski, Politechnika Wrocławska

Wojciech Myślecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka - Polska SA

Bogusław Ochab, Prezes Zarządu ZGH Bolesław

Andrzej Piotrowski, Wiceprezydent Ultra Safe Nuclear Corporation

Jan Popczyk, Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050\

Wojciech Racięcki, Dyrektor Innowacyjnych Metod Zarządzania Projektami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Robert Zasina, Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem Tauron Polska Energia, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 


15:30 - 15:45        Przerwa


15:45 - 16:45        Sesja 6 - podsumowująca


15:45 - 16:30        Dyskusja otwarta, głosy z sali

Moderator: Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza


16:30 - 16:45        Podsumowanie IV Forum i zapowiedź dalszych działań

Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych


16:45                        Zamknięcie Forum

Rafał Wiśniowski, Prorektor AGH ds. Współpracy


Zobacz również:

konferencje wydarzenia Kraków