Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS 2020

3 Września 2020, 10:00-16:00 (Czwartek)

Warszawa,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 2020 (tryb stacjonarny)
już niedostępne -

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich firm członkowskich na
W tym wyjątkowym roku z uwagi na epidemię COVID-19 trudno jest robić długoterminowe plany, zatem zapraszamy Państwa na 3 września 2020 r. na godz. 10:00.

Wydarzenie zostanie zrealizowane w formie stacjonarnej w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym 4 Żywioły Falenty w Raszynie-Falentach, który gościł nas już w 2018 roku.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PIFS Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia 

3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia, prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał

4. Uchwalenie porządku obrad

5. Uchwalenie Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej w wyborach do Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej PIFS

6. Wybór komisji Walnego Zgromadzenia

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu 

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PIFS za 2019 rok

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady 

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie PIFS

12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby,

c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady, 

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, 

e) udzielenie absolutorium Radzie,

f) udzielenie absolutorium członkom Zarządu

13. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Członków Zarządu PIFS, wybory i ogłoszenie wyników

14. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Członków Rady PIFS, wybory i ogłoszenie wyników

15. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej PIFS, wybory i ogłoszenie wyników

16. Wolne wnioski

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia


Miejsce

4 Żywioły Falenty Ośrodek Konferencyjno-SzkoleniowyAl. Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty

www.4żywiołyfalenty.plDojazd

Dojazd komunikacją miejską: z Dworca Centralnego tramwaj 7 lub 9, na końcowym przesiadka w 703, 706 lub 721.

Na zmotoryzowanych czeka duży parking.


Nocleg

Czekają na Państwa pokoje:

1 osobowy ze śniadaniem - 134 zł brutto

2 osobowy ze śniadaniem - 209 zł brutto

UWAGA! 

Rezerwacje i zamówienia prosimy kierować do 27.08 bezpośrednio do hotelu: tel.: +48 22 723 15 24, hotel@4zywiolyfalenty.pl 

Powyższe warunki obowiązują przy rezerwacji na hasło "PIFS".

Zobacz również:

inne