To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  warsztat
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, planujących działalność eksportową oraz eksporterów, które odbędą się 28 kwietnia 2023 r. w Biurowcu Łętowski Consulting, ul. Staszica 20, Jaworzno, pt.:

"EKSPORT, MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS 2020, PROCEDURY CELNE - ujęcie praktyczne"

Prowadzący - ekspert: Sergiusz Kuczyński - Wykładowca Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (kierunek studiów: Logistyka, specjalność: Logistyka międzynarodowa). Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach podyplomowych "Handel Zagraniczny" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studiów "Innowacje w zarządzaniu produkcją". Opiekun studiów i wykładowca na studiach podyplomowych "Menedżer Logistyki" w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Współpracownik PARP, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. Internacjonalizacji MŚP (PO PW Dz. 1.2. Internacjonalizacja MŚP). Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej "Solidarność", Intrall Polska, dziale logistyki firmy Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o. Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki. Posiada certyfikat Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA) na poziomie European Senior Logistician (ESLog). Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML). Opiekun akademicki programu Top Young 100 na UMCS.

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • konsultacje indywidualne
 • zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8
40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

[email protected]

https://www.fgsa.pl

Jaworznicka Izba Gospodarcza

ul. F. Chopina 94
43-600 Jaworzno

tel.: +48 577 750 128

[email protected]

https://www.jig.jaw.pl

Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213
00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

[email protected]

www.efszkolenia.pl

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.


Ramowy program spotkania pt.:

"EKSPORT, MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS 2020, PROCEDURY CELNE - ujęcie praktyczne"

Harmonogram zajęć:

09.45 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 11.00 Spotkanie informacyjne w sprawie dostępności środków pomocowych dla przedsiębiorców w woj. śląskim

10.00 - 11.30 I blok szkoleniowy

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 II blok szkoleniowy

13.15 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 15.00 III blok szkoleniowy

15.00 - 15.30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

Zakres warsztatów:

ZMIANY W TRANSAKCJACH WEWNĄTRZUNIJNYCH 2021

 • Analiza transakcji trójstronnych w obrocie z zagranicą.
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych.
 • Procedura uproszczona - uwarunkowania. Warunki zastosowania stawki 0% w przypadku WDT.
 • WDT a weryfikacja nabywcy.
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT?
 • Co stanowi podstawę opodatkowania w WDT?
 • Obowiązki związane z WDT - podsumowanie wprowadzonych zmian.
 • Dokumentowanie wywozu towarów w ramach WDT.
EKSPORT/WDT - transakcje mieszane - na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Eksport pośredni - czy zawsze jest pośredni, gdy występują trzy podmioty w handlu poza UE?
 • Jak powinny prawidłowo wyglądać takie faktury?
 • Jaka faktura uznawana jest w tym wypadku za eksportową zgłaszana do odprawy celnej (sprzedający, kupujący, pośrednik, odbiorca)?
 • Różne praktyki wystawiania faktur w szczególności, gdy pośrednikiem lub sprzedającym jest podmiot unijny.
 • Alternatywne komunikaty IE599 w ramach AES.
 • Przywóz towarów w wyniku reklamacji z kraju trzeciego.
 • Rozliczenie reklamacji towarów eksportowanych.
 • Reklamacja a VAT oraz należności celne.

MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS 2020

 • Międzynarodowe reguły zawierania i realizacji kontraktów handlowych - istota i znaczenie międzynarodowych reguł handlowych, powstanie i ewolucja INCOTERMS.
 • Analiza wykładni terminów handlowych Incoterms - ogólna charakterystyka obowiązków stron kontraktu, szczegółowa analiza wykładni formuł handlowych.
 • Komentarze do wykładni formuł Incoterms - wykładnia językowa, graficzna prezentacja zasadniczych obowiązków stron kontraktu.
 • Praktyczne aspekty posługiwania się formułami handlowymi Incoterms 2020.
 • Inne zbiory formuł handlowych i ich wykładnie - zmiany treści formuł w INCOTERMS 2020, formuły sprzeczne z Kodeksem celnym UE, nowe formuły oraz modyfikacje dotychczasowych, stosowanie FCA, CPT w eksporcie, podział i modyfikacje formuł grupy D.Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Jaworzno