To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
Wyprzedane 2 214,00 zł Wyprzedane

Warsztat licencyjny MTQ48 - diagnoza i rozwijanie odporności psychicznej

Warsztat przygotowuje i uprawnia do posługiwania się arkuszem pomiaru odporności psychicznej MTQ48 opartym na modelu 4C brytyjskiej firmy AQR International.

Odporność psychiczna jest cechą osobowości, podatną na kształtowanie, która w dużym stopniu tłumaczy odmienne reakcje ludzi na te same lub podobne stresory, naciski i wyzwania - bez względu na aktualne okoliczności. (prof. P. Clough)

Inaczej:

To cecha osobowości określająca naszą zdolność do utrzymywania wysokiej formy, uzyskiwania wysokich wyników i wykorzystywania w pełni naszych zasobów w obliczu stresu, presji i wyzwań i trudności. (Clough & Strycharczyk 2012)

Uczestnicy warsztatów otrzymają:

  • Certyfikat AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych z modelem Odporności Psychicznej i narzędziem MTQ48.
  • Dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej MTQ48.
  • 2 jednostki MTQ48
  • Indywidualną sesję coachingową ukierunkowaną na budowanie odporności psychicznej
  • Niezbędną wiedzę i kilka narzędzi do posługiwania się zarówno modelem jak i arkuszem MTQ48 by mogli od razu zacząć wykorzystywać Model 4C w swoim biznesie
Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do spójnej pracy z modelem 4C zarówno w biznesie, jak i poza nim.
  • Pracujemy tak, aby pozwolić uczestnikom doświadczyć zarówno korzyści jak i konsekwencji pracy nad własną odpornością psychiczną, tak by pozwolić im przejść przez doświadczenie, do którego sami później będą zapraszać innych.
  • Wypracowujemy z uczestnikami metody i umiejętności pracy, które pozwolą im na samodzielne prowadzenie działań wspierających odporność psychiczną dedykowanych pracowników.
  • Podczas warsztatów skupiamy się na kluczowych, z punktu widzenia efektywności zawodowej, zachowaniach uczestników, budując podstawy bardziej korzystnych przekonań i wzorców zachowań w sytuacjach stresowych. 
Termin: 

27 i 28 czerwca 2020

Miejsce: 

Sala szkoleniowa w Warszawie (lokalizacje podamy później)

Prowadzący: 

Norbert Grzybek & Wojtek Grad

Zobacz również:

szkolenia