To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Warsztat NGO - Rybnik
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Termin: 22.05.2020 g. 9:00

Cel warsztatu:
- weryfikacja elementów diagnozy oraz wypracowanie założeń do sprawiedliwej transformacji Rybnika w wymiarze społecznym w oparciu o doświadczenia wiodących organizacji pozarządowych w mieście.

Zakładane wyniki warsztatu:
- określenie poziomu aktywności społeczności lokalnych w rozwoju miasta, w tym w aspekcie subsydiarności (samodzielności mieszkańców w rozwiązywaniu własnych problemów i zdolności do wykorzystywania szans rozwoju dostępnych w Rybniku i jego bezpośrednim otoczeniu),
- rozpoznanie skłonności i możliwości współpracy między organizacjami pozarządowymi w mieście,
- ocena relacji między sektorem samorządowym i sektorem obywatelskim w perspektywie sprawiedliwej transformacji społecznej.

Scenariusz warsztatu:
- wyzwania związane z procesem sprawiedliwej transformacji społecznej w Rybniku - syntetyczna prezentacja,
- dziedziny rozwoju lokalnego, w które mieszkańcy najchętniej się angażują oraz postulowane kierunki i narzędzia zwiększania aktywności mieszkańców - dyskusja moderowana,
- aktualne i proponowane pola współpracy organizacji sektora pozarządowego w mieście w kontekście wsparcia procesu sprawiedliwej transformacji - dyskusja moderowana,
- narzędzia wspierania organizacji pozarządowych w mieście ze szczególnym uwzględnieniem włączenia w proces sprawiedliwej transformacji społecznej - dyskusja moderowana,
- podsumowanie warsztatu.

Projekt:

Warsztat jest organizowany w ramach projektu Rybnik 360 Deep Demonstration finansowanego ze środków EIT Climate-KIC.

Warsztat zostanie zrealizowany w formie moderowanej dyskusji z wykorzystaniem platformy zoom.
Link do spotkanie zostanie przesłany po rejestracji. Przewidywany czas trwania warsztatu 90-120 minut.

Zobacz również:

inne