To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Warsztat przedsiębiorcy - Rybnik
już niedostępne -

Termin: 22.05.2020 g. 13:00

Cel warsztatu:
- włączenie rybnickich liderów przedsiębiorczości w prace nakierowane na określenie założeń do strategicznego rozwoju miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tzw. sprawiedliwej transformacji.

Zakładane wyniki warsztatu:
- ocena możliwości uczestnictwa i poziomu zaangażowania lokalnych środowisk przedsiębiorczych w kształtowanie polityki rozwoju Rybnika,
- określenie roli przedsiębiorczości w przekształcaniu struktury społeczno-ekonomicznej miasta,
- rozpoznanie perspektyw zakładania firm przez młodych mieszkańców Rybnika i sąsiednich gmin.

Scenariusz warsztatu:
- wyzwania związane z procesem sprawiedliwej transformacji gospodarczej w Rybniku - syntetyczna prezentacja, 
- branże w Rybniku, w których występują najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz znaczenie tych branż dla przekształcenia struktury gospodarczej i podnoszenia atrakcyjności lokalnego rynku pracy - dyskusja moderowana,
- mechanizmy i narzędzia partycypacji przedsiębiorców w kształtowaniu rozwoju miasta oraz postulowane warunki dla skuteczniejszego i szerszego włączenia w kreowanie i realizowanie lokalnej polityki rozwoju - dyskusja moderowana,
- uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Rybniku, w tym w kontekście wspierania działalności innowacyjnych, kreatywnych, "zielonych", przedsiębiorczości społecznej - dyskusja moderowana,
- ocena poziomu wykorzystywania lokalnego potencjału wiedzy przez rybnickie firmy - dyskusja moderowana,
- podsumowanie warsztatu.

Projekt:
Warsztat jest organizowany w ramach projektu Rybnik 360 Deep Demonstration finansowanego ze środków EIT Climate-KIC.

Warsztat zostanie zrealizowany w formie moderowanej dyskusji z wykorzystaniem platformy zoom.
Link do spotkania zostanie przesłany po rejestracji.
Przewidywany czas trwania warsztatu 90-120 minut.

Zobacz również:

inne