To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  WEBINAR: C-Eye i eyefeel w neurorehabilitacji i komunikacji. Szkolenie dla rodzin i opiekunów.
już niedostępne 139,00 zł -

W dniu  22.11.2022 (wtorek) o godz. 20:00 zapraszamy na szkolenie w formie webinaru, organizowane przez AssisTech i prowadzone przez wybitnych terapeutów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z
C-Eye'em. 

Prowadzącymi szkolenia będą:

Szkolenie to będzie poświęcone wykorzystaniu C-Eye'a i eyefeela w terapii i komunikacji z osobami niekomunikującymi się werbalnie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Zaświadczenie potwierdzające jego udział w wydarzeniu. 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • opiekunów, najbliższych i rodzin pacjentów niekomunikujących się wskutek uszkodzenia centralnego układu nerwowego lub z powodu innych zaburzeń neurologicznych
 • użytkowników C-Eye'a i osób, które jeszcze nie miały okazji poznać C-Eye'a

Szkolenie-webinar dedykujemy również osobom, których bliscy nie komunikują się za pomocą słów. Być może Twoje dziecko urodziło się z niepełnosprawnością, a może Twoi bliscy nie mogą rozmawiać z powodu wypadku czy choroby. Nie wiesz jak możesz nawiązać z nim kontakt? Być może C-Eye® pozwoli na rozpoczęcie rehabilitacji, która zaowocuje postępami w komunikacji, nauce, da poczucie sprawczości i pozwoli na udzielenie upragnionych odpowiedzi.

Plan webinaru:

20:00 - 20:05 (5 min) - Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie prowadzących

20:05 - 20:35 (30 min) - "Wykorzystanie C-Eye'a i eyefeela w komunikacji (AAC) i terapii dzieci i dorosłych (w kontekście studium przypadków)" - mgr Edyta Tyszkiewicz, Gabinet Neurorehabilitacji, Szczecin

20:35 - 21:05 (30 min) - "C-Eye jako urządzenie poprawiające jakość życia osoby z obniżoną świadomością po śpiączce - perspektywa terapeuty i opiekuna" - dr Agnieszka Kwiatkowska, Gabinet "Usłysz mnie", Bydgoszcz

21:05 - 21:30 (25 min) - "Wprowadzenie do obsługi C-Eye'a. Charakterystyka urządzenia. Najważniejsze korzyści z pracy na C-Eye'u i eyefeelu." - dr inż. Bartosz Kunka, Prezes AssisTech, Gdańsk

21:30 - 21:40 (10 min) - Przerwa

21:40 - 22:00 (20 min) - Wypowiedź przedstawiciela rodziny / opiekuna pacjenta pracującego z C-Eye.

22:00 - 22:15 (15 min) - Sesja pytań i odpowiedzi. Wymiana doświadczeń między uczestnikami i prowadzącymi, możliwość nawiązania relacji między członkami rodzin pacjentów w celu wymiany doświadczeń związanych z opieką nad pacjentem (w szerszym kontekście).

22:15 - Zakończenie szkolenia

Serdecznie zapraszamy do zapisów 😊 

C-Eye® - urządzenie do rehabilitacji i komunikacji z pacjentami, z którymi nie ma kontaktu słownego. Brak komunikacji werbalnej spowodowany jest różnymi sytuacjami w życiu człowieka. Dedykowany dorosłym, którzy przestali komunikować się wskutek wypadku lub choroby oraz dzieciom, które urodziły się z różnego rodzaju dysfunkcjami.

eyefeel® - przeznaczony dla dzieci i dorosłych z barierami komunikacyjnymi. To uniwersalne narzędzie dla terapeutów, opiekunów i członków rodzin osób, którym trudno porozumiewać się w konwencjonalny sposób. Może być integralną częścią systemu C-Eye®, ale może być również wykorzystywany na komputerze. Służy do ćwiczenia wzroku, terapii rozwojowej i tworzenia interaktywnych tablic edukacyjnych i komunikacyjnych. Nie tylko zawiera gotowe ćwiczenia, ale także pozwala na tworzenie własnych treści terapeutycznych. Współdziała z różnymi eye trackerami i stanowi świetną i bardziej wymagającą alternatywę dla innych programów terapeutycznych. eyefeel® został zaprojektowany i zatwierdzony przez doświadczonych terapeutów w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi.


Edyta Tyszkiewicz (Szczecin)

 • Pedagog
 • Konsultant i neurorehabilitant C-Eye
 • Kinezjolog edukacyjny, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta rozwojowy - Growth through Play System, specjalista terapii ręki, a także socjoterapeutka i terapeuta zajęciowy i terapeuta TUS
 • Autorka wielu artykułów z zakresu: komunikacji alternatywnej i wspomagającej, afazji oraz neuroplastyczności
 • Autoryzowany partner AssisTechu w zakresie rozwoju treści terapeutycznych w C-Eye'u i innych produktach
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi, jak również z dorosłymi po wypadkach, udarach, urazach
 • Prowadzi Centrum Neurorehabilitacji, komunikacji alternatywnej i wspomagającej za pomocą C-Eye w Szczecinie: http://centrum-neurorehabilitacji.pl/

Agnieszka Kwiatkowska (Bydgoszcz)

 • Neurologopeda
 • Terapeuta i współtwórca C-Eye
 • Od 10 lat wykorzystuje cyberoko/C-Eye do oceny świadomości i możliwości komunikacji oraz terapii z osobami w stanie wegetatywnym, stanie minimalnej świadomości i zespole zamknięcia. 
 • Założycielka fundacji Jeszcze Dopnę Swego, której głównym celem jest poprawa jakości życia osób, które w wyniku ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego czy niedotlenienia mózgu zapadły w śpiączkę.
 • Pionier w dziedzinie skutecznej komunikacji z osobami o obniżonej świadomości z wykorzystaniem technologii śledzenia wzroku
 • Autorka rozprawy doktorskiej pt.: "Funkcje czytania i pisania osób z obniżoną świadomością wybudzonych ze śpiączki." (2016)
 • W 2018 r. powołana na biegłego sądowego (Sądu Okręgowego w Bydgoszczy) w zakresie m.in. komunikacji z osobami w stanie minimalnej świadomości, zespole zamknięcia, porażonych czterokończynowo bez logicznego kontaktu oraz oceny świadomości, funkcji poznawczych i komunikacji przy wykorzystaniu fiksacji wzroku.

Bartosz Kunka (Gdańsk)

 • Współzałożyciel i prezes firmy Assistech Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorca z doświadczeniem badawczym i naukowym w elektronice, telekomunikacji i informatyce (w szczególności w systemach multimedialnych)
 • Od wielu lat zajmuje się badaniami związanymi z rozwojem eyetrackingu i jego wykorzystaniem w badaniu świadomości i rehabilitacji neurologicznej.

Zobacz również:

szkolenia