To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Windykacja sądowa- spotkanie z radcą prawnym
już niedostępne -

Kiedy: 26 września 2023, godz. 12:00 - 13:00

Gdzie: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, budynek III, sala G

Wstęp: bezpłatny, spotkanie z radcą prawnym w PPNT- skierowane do firm parkowych i coworkerów

Zapisy na wydarzenie trwają do 25.09.23r. do godziny 12:00. Jeśli nie zdążyłeś się zapisać- po prostu przyjdź!


Zapraszamy wszystkich Parkowiczów na spotkanie przygotowane specjalnie dla Was, tym razem na temat: "Windykacja sądowa", podczas którego dowiecie się:

- Jaka dokumentacja umożliwia wszczęcie postępowania windykacyjnego.

- Na czym polega:

     - postępowanie pojednawcze (zawezwanie do próby ugodowej)

     - postępowanie nakazowe, upominawcze i zwykłe

     - postępowanie uproszczone

-  Jakie są koszty sądowego postępowania windykacyjnego


Spotkanie poprowadzi współwłaściciel kancelarii Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Sp.p. - Piotr Moksa, radca prawny z 24-letnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców, w tym prowadzeniu postępowań sądowych w ich imieniu. Kancelaria znajduje się w budynku IV w lokalu F0.31.

Zapraszamy.Kontakt w sprawie wydarzenia:

Dział Rozwoju i Komunikacji

T: 58 880 82 10

M: [email protected]

Klauzula informacyjna*/**:

1.Administratorem danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, e-mail: [email protected], tel. 58 880 21 50.
2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
3.Dane będą przetwarzane w następujących celach:
3.1.w celu udziału w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
3.2.w celu utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku tj. publikacji w domenach należących do Administratora, publikacji w materiałach promocyjnych Administratora (np. ulotki/broszury/filmy); publikacji na oficjalnych profilach Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
3.3.w celach rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) oraz
3.4.w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
4.1.trwania szkolenia lub do czasu cofnięcia zgody oraz po zakończeniu szkolenia w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
4.2.do czasu cofnięcia zgody;
4.3.do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 8) poniżej;
4.4.do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
5.Podanie danych jest:
5.1.dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwa realizacja celu dla których dane zostały zebrane (zapis na szkolenie);
5.2.dobrowolne (wizerunek).
6.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową w szczególności wynikające z oferty wsparcia lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7.Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
8.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: [email protected].

*Zapisując się na to wydarzenie akceptujesz:

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia - jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni jako Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych w zakresie określonym w poniższej Klauzuli Informacyjnej RODO. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane tj. udział w szkoleniu.*

Zobacz również:

inne wydarzenia Gdynia