To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja
już niedostępne -


Zapraszamy na wykład prof. Jana Popczyka "Transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu - polski triplet realizacyjny". Wydarzenie odbędzie się 30 czerwca o godz. 10:00 na platformie internetowej Webex. Profesor Popczyk, niekwestionowany autorytet polskiej energetyki, podczas niedawnego IV Forum Energetyki Rozproszonej został laureatem nagrody "Kreator Nowej Energetyki".

Wykład prof. Popczyka otwiera cykl "Wizje Nowej Energetyki", w ramach którego największe osobowości polskiej energetyki będą analizować i interpretować kierunki transformacji energetycznej oraz przedstawiać wynikające z nich oryginalne, osobiste rekomendacje niezbędnych działań.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
  • Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów na czacie spotkania, włączając się tym samym w dyskusję.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER.

Cykl wykładów "Wizje Nowej Energetyki" odbywa się w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.


Program wydarzenia


10:00 - 10:15       Przywitanie uczestników, informacja o projekcie KlastER

   Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:15 - 11:00       Transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu

   - polski triplet realizacyjny

   Jan Popczyk, Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050

11:00 - 11:15        Warszawa na trajektorii transformacji energetycznej do elektroprosumeryzmu 

   studium przypadku

   Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m. st. Warszawy

11:15 - 12:00       Dyskusja


Kolejny wykład z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" odbędzie się po przerwie wakacyjnej.


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Zobacz również:

konferencje