To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Zapraszamy Klubowiczów BCC z zaproszonymi gośćmi
już niedostępne -

Loża Warszawska Business Centre Club wraz z Kancelarią WKB, zapraszają na merytoryczne śniadanie biznesowe poświęcone Sądom Arbitrażowym, które mogą stanowić korzystną alternatywę dla tradycyjnych ścieżek sądowych.

Podczas szkolenia, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych typów sporów, które mogą być efektywnie rozstrzygane przez Sądy Arbitrażowe, takich jak spory handlowe, inwestycyjne czy dotyczące praw własności intelektualnej. Omówimy kluczowe aspekty działania Sądów Arbitrażowych, w tym ich niezależność, czy możliwość indywidualnego doboru arbitrów, co odróżnia je od sądów powszechnych.

Zwrócimy szczególną uwagę na praktyczne aspekty korzystania z arbitrażu. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie przygotować się do procesu arbitrażowego. Pokażemy praktyczne przykłady wykorzystania sadów polubownych na przykładzie działalności Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) w Warszawie, który stanowi jeden z najbardziej renomowanych i doświadczonych ośrodków arbitrażowych w Polsce.

Będzie także czas na pytania i rozmowy przy poczęstunku.

Prelegenci:

Bartłomiej Jankowski - współzałożyciel i starszy partner w kancelarii WKB.

Kieruje zespołem rozwiązywania sporów. Ekspert w zakresie rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych (ICC, SCC, LCIA, SAKIG, Lewiatan), szczególnie na tle transakcji M&A, infrastrukturalnych, korporacyjnych oraz na tle umów handlowych, w tym z elementem transgranicznym. Ma również doświadczenie jako arbiter, w tym w sporach prowadzonych wg regulaminów krajowych i zagranicznych stałych sądów arbitrażowych. Poza reprezentowaniem w sprawach spornych doradza klientom w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych wykorzystując wiedzę z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, ochrony środowiska, regulacji dotyczących prowadzenia działalności przez podmioty publiczne oraz prawa unijnego.


Agnieszka Durlik - dyrektorka generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Wieloletni praktyk w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od wielu lat reprezentuje samorząd przedsiębiorców w roli eksperta w tematyce gospodarczej i prawnej dotyczącej zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Aktywnie uczestniczy w procesach stanowienia prawa w Polsce - w parlamencie, ministerstwach, organach administracji publicznej. Od 2017 roku kieruje największym sądem polubownym dla przedsiębiorców w Polsce. Członek Jury konkursu "Złote Spinacze". Jest współautorem szeregu publikacji z zakresu m. in. rzecznictwa interesów, prowadzenia działalności gospodarczej, przeciwdziałania korupcji.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Warszawa