To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

We wspieraniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ważne jest aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą opartej na partnerstwie, w tym informowaniu o sytuacjach trudnych i dążeniu do wspólnego ich rozwiązywania. Ewaluacja relacji szkoła - rodzina opiera się na siedmiu wymiarach:

  • Wymiar 1. Komunikacja: Skuteczna komunikacja to dwukierunkowa wymiana między rodzinami i szkołami, która obejmuje wymianę informacji oraz możliwość łączenia się i współpracy szkół i rodzin. Regularna dwustronna komunikacja między rodzinami a szkołą przy użyciu wielu strategii, które skutecznie poszukują, wnoszą wkład i dzielą się informacjami o osiągnięciach uczniów i potrzebach edukacyjnych, polityce szkolnej, praktykach i inicjatywach społecznych.
  • Wymiar 2. Łączenie nauki w szkole i w domu: Związki między rodziną a szkołą, które promują uczenie się uczniów i wysokie oczekiwania zarówno nauczycieli, jak i rodziny, przyczyniają się do sukcesu uczniów w szkole. Rodziny i szkoła wspólnie odpowiadają za naukę i dobre samopoczucie uczniów. Pracują razem, aby stworzyć pozytywne nastawienie do uczenia się, rozwijać wspólne rozumienie tego, jak dzieci się uczą i programy uczenia się, oraz budować na zdolności rodzin do wspierania uczenia się w domu.
  • Wymiar 3. Budowanie społeczności i tożsamości: Polityka, praktyki i programy włączające rodziców budują przyjazną kulturę integracji i przynależności dla wszystkich rodzin, która odzwierciedla i szanuje różnorodność w społeczności szkolnej.
  • Wymiar 4. Dostrzeganie roli rodziny: Pracownicy szkoły, rodzice i rodziny uznają i doceniają ich uzupełniające się role we wspieraniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz wspierają i zachęcają do wspólnego uczenia się w szkole i poza nią. Szkoła uznaje i rozwija zdolności rodzin do pomagania oraz do zachęcania swoich dzieci do uczenia się w szkole i poza nią, a także do wspierania szkolnych celów, kierunków i etosu.
  • Wymiar 5. Włączanie w podejmowanie decyzji Rodzice są reprezentowani w szkolnych procesach decyzyjnych za pośrednictwem organów rodzicielskich, komitetów i innych forów. Polityka, praktyki i programy szkolne wspierają rodziny, aby były partnerami w edukacji swoich dzieci poprzez działania o charakterze partycypacyjnym. Rodziny są aktywnymi i równoprawnymi uczestnikami decyzji dotyczących ich dzieci w szkole i poza nią.
  • Wymiar 6. Współpraca w kwestiach pozaszkolnych Placówki nawiązują współpracę z zewnętrznymi podmiotami i instytucjami, aby wzmocnić rodziny we wspieraniu zdrowia psychicznego swoich dzieci. Szkoła ma strategicznie rozwinięte stałe relacje z instytucjami publicznymi i pozarządowymi, grupami społecznymi, przedsiębiorstwami i innymi dostawcami usług edukacyjnych, które zwiększają możliwości uczenia się i wyniki dla uczniów i rodzin.
  • Wymiar 7. Uczestnictwo Udział każdego członka społeczności szkolnej jest ceniony, a czas, energia i doświadczenie wnoszone przez rodziny wspierają naukę i rozwój ich dzieci. Rodziny i członkowie społeczności wnoszą wkład w życie szkoły w sposób, który odzwierciedla ich zainteresowania, umiejętności, doświadczenie i możliwości.

Szkolenie jest bezpłatne.

---------------------------------------

Spotkanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zobacz również:

szkolenia