To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty wynagrodzenia pracowników w 2023 roku
już niedostępne -

Poznań Biznes Partner oraz firma PC Paul Paweł Szymkowiak zapraszają serdecznie na bezpłatne, trzydniowe szkolenie pn. Podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty wynagrodzenia pracowników w 2023 roku.


Termin: 14, 17-18.04.2023 w godz. 16:45-20:15 


Program szkolenia: 

I dzień (14.04.2023 w godz. 16:45-20:15)

MODUŁ UBEZPIECZENIOWY - jak prawidłowo zgłosić i rozliczyć w ZUS osobę zatrudnioną na podstawie różnych tytułów prawnych:

 • obowiązek utworzenia profilu informacyjnego na PUE ZUS przez wszystkich płatników składek,
 • minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników i zleceniobiorców w 2023 roku i jego wpływ na wysokość zobowiązań i świadczeń w ZUS,
 • zatrudnianie na podstawie różnych tytułów prawnych a obowiązek naliczania i zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym składki członków zarządu, rodzaje przychodów stanowiących tytuł do ubezpieczeń w ZUS pracowników, zleceniobiorców, wykonujących dzieło, artystów, wykonujących wolne zawody, objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - analiza różnych sytuacji ubezpieczeniowych,
 • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe w ZUS na podstawie różnych tytułów prawnych,
 • brak poboru zaliczki na PIT a obniżenie składki zdrowotnej do 0 zł - warunki, zasiłek macierzyński wypłacany dla osób korzystających ze zwolnienia PIT-0,
 • ustalanie prawa do wypłaty zasiłków chorobowych przy wykonywaniu pracy na podstawie różnych tytułów prawnych, wstrzymanie wypłaty zasiłków przez ZUS, zwrot wypłaconych zasiłków,
 • zapowiedź "Systemu teleinformatycznego do obsługi umów o pracę i umów zlecenia - ustawa z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów - zapowiedź zmian od 2025 r.
 • jak przebiega kontrola płatników przeprowadzana przez ZUS.

Wykładowca modułu - doradca Dariusz Suchorowski, specjalista ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 30 lat doświadczenia w pracy w ZUS na stanowiskach kontrolera płatników składek i dyrektora.


II i III dzień (17-18.04.2023 w godz. 16:45-20:15)

MODUŁ PODATKOWY - rozliczanie kosztów wynagrodzeń w 2023 r. i zasady ujmowania ich w kosztach działalności:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników i zleceniobiorców w 2023 roku i jego wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych,
 • PIT-2 - nowy wzór od 01.01.2023 r. stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika,
 • opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy,
 • opodatkowanie przychodów osób wykonujące "pracę" na podstawie umów o dzieło, w tym dzieło autorskie,
 • opodatkowanie wypłat na rzecz członków zarządu i rad nadzorczych, wspólników,
 • KUP - zasady naliczania dla różnych form, rezygnacja z KUP w rozliczeniu zaliczki PDOF,
 • obliczanie pdof od wynagrodzeń i wypłat dla różnych sytuacji podatkowych,
 • ustalenie rezydencji podatkowej pdof, w tym w wykonywaniu pracy zdalnej i właściwość urzędów skarbowych,
 • wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy - katalog podatników uprawnionych do złożenia wniosku, warunki zastosowania,
 • zwolnienia podatkowe w wynagrodzeniach - zakres zwolnienia,
 • ujmowanie w kosztach działalności pracodawcy, zleceniodawcy wynagrodzeń i wypłat na rzecz pracowników, zleceniobiorców, wykonujących dzieło, składek ZUS za ubezpieczonych, w tym członków zarządu, komplementariuszy,
 • skutki podatkowe dla płatnika za nieprawidłowości i nieterminowe rozliczanie składek ZUS za ubezpieczonych,
 • ujmowanie w kosztach wynagrodzeń w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków publicznych na zatrudnienie,
 • ograniczenie odpowiedzialności płatnika na podstawie Ordynacji podatkowej.

Wykładowca modułu - doradca podatkowy Barbara Spychała-Krzesaj, specjalista prawa podatkowego i rozliczeń księgowo-rachunkowych, specjalista interpretacji przepisów prawa w zakresie podatków pośrednich i podatku dochodowego, wieloletnie doświadczenie w pracy w Izbie Skarbowej i Urzędzie Kontroli Skarbowej


Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się w formule online, za pomocą platformy CLICK MEETING. Link  logujący do szkolenia otrzymają Państwo w dniu spotkania. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.


Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

Zobacz również:

szkolenia Podatki Pracodawcy Ubezpieczenia