To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Dla firm z branży opakowaniowej i spożywczej
już niedostępne -
  Dla dostawców technologii, IT/Przemysł 4.0/smart
już niedostępne -
  Organizacje wspierające (nauka, administracja, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe)
już niedostępne -

Prowadzisz firmę spożywczą albo opakowaniową i myślisz o jej rozwoju z wykorzystaniem nowych technologii? A może jesteś firmą z branży IT/ Przemysłu 4.0, która posiada rozwiązania cyfrowe gotowe do wdrożenia w tych branżach? Jeśli tak - zarezerwuj termin w swoim kalendarzu.

Kolejna konferencja? Nic podobnego!

UNIMOS Alliance wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) zapraszają do udziału w unikalnym wydarzeniu!

26 czerwca 2019 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie spotkamy się w międzynarodowym środowisku na inauguracji pionierskiego w skali Europy programu hackathonów międzybranżowych - X-Industry Hackathons ukierunkowanych na digitalizację branży rolno-spożywczej i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0.

Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorstw:

spożywczych i opakowaniowych - zainteresowanych digitalizacją swojej działalności;

IT/Przemysł 4.0/smart - posiadających rozwiązania cyfrowe dla branży spożywczej i opakowaniowej.

X-Industry Hackathons rozpoczyna unikatowy program wsparcia firm z branży spożywczej i opakowaniowej w ich drodze ku transformacji cyfrowej. Jest on organizowany w ramach prestiżowego, międzynarodowego projektu unijnego DIGICLUSTERS, którego konsorcjum złożone jest z 7 partnerów z 4 krajów UE, którzy łącznie reprezentują 739 firm.

W programie spotkania X-Industry Hackathons przewidziane są:

prezentacje megatrendów, case studies & dobre praktyki zagraniczne rozwiązań innowacji międzybranżowych w zakresie digitalizacji branży spożywczej i opakowaniowej;

prelekcje oraz panele krajowych i zagranicznych (Hiszpania, Polska, Litwa i Łotwa) ekspertów;

prezentacja oferty wsparcia innowacji w firmach;

potencjalne możliwości finansowania projektowanych zmian, w tym z nowych narzędzi Komisji Europejskiej;

warsztaty partycypacyjne rozpoczynające prototypowanie nowych produktów, usług cyfrowych i nowych modeli biznesowych dla branż spożywczej i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0;

lunch networkingowy bazujący na produktach regionalnych mazowieckich członków mazowieckich klastrów spożywczych.

 przede wszystkim - rozpoczęcie Programu X-Industry, w którym możesz wziąć udział już w te wakacje!

Organizator:

UNIMOS Alliance (www.unimosalliance.com) to interdyscyplinarna organizacja specjalizująca się w internacjonalizacji, kojarzeniu wiarygodnych partnerów z Europy i Ameryki Łacińskiej, budowaniu konsorcjów międzynarodowych oraz wdrażaniu projektów sieciowych (w tym finansowanych bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej) ukierunkowanych na rozwój innowacyjności i współpracy międzynarodowej. Partner w międzynarodowym projekcie DIGICLUSTERS, koordynator AgroBioAlliance oraz współtwórca sieci Eastern European Food Clusters Network.

X-Industry Hackathons to trzymiesięczny, nowatorski i interdyscyplinarny program wsparcia MŚP, który odbędzie się już w te wakacje i jest częścią międzynarodowego projektu unijnego DIGICLUSTERS współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu COSME (nr umowy grantowej 822905).

X-Industry Hackthons to część międzynarodowego projektu unijnego DIGICLUSTERS - jednego z dziewięciu Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów na rzecz inteligentnych inwestycji i modernizacji przemysłu (ESCP-S3). Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu COSME (nr umowy grantowej 822905). 

Zapraszamy!

Zobacz również:

inne wydarzenia Warszawa