To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

PROGRAM

Program konferencji: 

Wprowadzenie - Bartosz Skaldawski dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

PANEL I 10.15 - 11.45

Zabytki a ich dostępność - podstawowe problemy i wyzwania

Moderator: Bartosz Skaldawski

  1. Dostępność zabytków z perspektywy osób ze szczególnymi potrzebami - Bogdan Dąsal - pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami
  2. Dostępność zabytków z perspektywy polityki ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Tomasz Wolender - Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  3. Dostępność zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami - konflikt wartości czy wyzwania dla administracji? - dr Anna Fogel - Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dyskusja

PANEL II 12.00-14.00

Zabytek w procesie udostępniania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Moderator: dr Andrzej Siwek

  1. Potencjalne konflikty służb konserwatorskich wobec zmieniającej się potrzeby pełnej dostępności zabytków - dr inż. Katarzyna Pałubska - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  2. Zabytek pełen barier - wymogi ochrony zabytków w praktyce - dr Andrzej Siwek - kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie
  3. Dostępność zabytków - typologia problemów i rozwiązań -prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin - Politechnika Lubelska

Dyskusja


PANEL III 14.15-16.15

Przykłady działań na rzecz adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 

Moderator: dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. Politechnika Gdańska

  1. Dostępność w obiektach zabytkowych - przyszłość z historią w tle - wykład wprowadzający - dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. Politechnika Gdańska
  2. Muzea Otwarte - zaproszenie w przestrzeń muzeum na wolnym powietrzu - Piotr Bujakiewicz, zastępca dyrektora w Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec
  3. W poszukiwaniu złotego środka - o drodze do dostępności Muzeum Narodowego w Krakowie Iwona Parzyńska - pełnomocnik dyrektora ds. osób z niepełnosprawnościami w Muzeum Narodowym w Krakowie
  4. Beata Wachowiak-Zwara - Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych

Dyskusja