Zapisy na zajęcia językowe 2019/2020

1 Października 2019, 08:00 (wtorek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Zajęcia językowe PPNT Gdynia
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Parkowicze!
W tym roku kontynuujemy zajęcia językowe ze Szkołą "Universus". Zachęcamy do zapisywania się na kursy! Osoby chcące wziąć udział w zajęciach prosimy o zapoznanie się ze zobowiązaniem i regulaminem uczestnictwa. Zgłoszenie należy wypełnić do dnia 16.09.2019 (poniedziałek). Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Limit zgłoszeń: Każda firma może zgłosić maksymalnie 2 pracowników na dany język. Jeśli liczba zgłoszeń z firmy przekroczy w/w limit wówczas kolejne zgłoszenia trafią na listę rezerwową i w przypadku pojawienia się wolnych miejsc osoby z listy rezerwowej będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach.

Kontakt: Małgorzata Mnich-Kamińska, e-mail: m.mnich-kaminska@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 41

Harmonogram zajęć

poniedziałek
Język angielski B1, godzina: 8:30-10:00
Język angielski B1/B2, godzina: 10:00-11:30

wtorek
Język angielski B2, godzina: 8:30-10:00

środa
Język angielski C1, godzina 8:30-10:00
Język angielski B2, godzina 10:00-11:30

Język włoski A1, godzina 8:30-10:00
Język włoski A2, godzina 10:00-11:30

czwartek
Język hiszpański A1/A2, godzina 8:30-10:00
Język hiszpański B1, godzina 10:00-11:30

---

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, e-mail:biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 21 50.
2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
2.1. związanych z zapisaniem i uczestnictwem w kursach językowych organizowanych przez PPNT Gdynia (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
2.2. rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);
2.3.ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
3.1. trwania kursu językowego, a po jego zakończeniu przez czas uzasadniony interesem Administratora;
3.2. do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 7) poniżej;
3.3. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń;
3.4. dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwa realizacja celu, w jakim dane zostały zebrane.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową w szczególności wynikające z oferty wsparcia lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Gdynia