To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Uczeń
już niedostępne -
  Nauczyciel
już niedostępne -


Regulamin zawodów strzeleckich

z okazji 101 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Krotoszyn ZSP 2 - 03.I. 2020

1. Konkurencja:

a)karabinek pneumatyczny(dostarczony przez organizatora zawodów - SK LOK),

b) postawa stojąca,

c) odległość 8m,

d) ilość strzałów - 8 z czego 5 najlepszych ocenianych,

e) rodzaj tarczy - TS-3.

f) kolejność strzelania według listy zgłoszeniowej (listę zamyka komisja sędziowska),

g) Maksymalna lista uczestników - 50 osób.

2. Klasyfikacja: indywidualna.

Kategorie:

- junior (młodzież szkolna),

- senior(nauczyciele, pracownicy obsługi, emerytowani nauczyciele).

UDZIAŁ W ZAWODACH JEST NIEODPŁATNY - POCZĄTEK ZAWODÓW OD GODZINY 9:00 na sali gimnastycznej.

Zamknięcie listy uczestników, ocenę i klasyfikację wyników prowadzi komisja sędziowska której przewodniczy prof. Jacek Krzekotowski. Maksymalna lista uczestników - 50 osób.

Orzeczenia komisji sędziowskiej są ostateczne.

Jeśli dwóch lub więcej uczestników uzyska ten sam wynik, rozstrzygający będzie wynik 8 strzałów, w przypadku gdy ten wynik nie będzie rozstrzygający nastąpi dogrywka - 3 strzały i ewentualne następne.

W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORAZ NIESPORTOWEGO ZACHOWANIA UCZESTNIK ZAWODÓW MOŻE BYĆ PRZEZ SĘDZIEGO ZDYSKWALIFIKOWANY!

BIORĄC UDZIAŁ W ZAWODACH KAŻDY Z UCZESTNIKÓW TYM SAMYM WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU I SWYCH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROMOCJI SZKOŁY.

3. Nagrody:

Dla zawodników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w swojej kategorii - puchar.Dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii - pamiątkowe dyplomy. Organizator przewiduje też drobne nagrody rzeczowe.

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po zawodach.

Zobacz również:

sport i rekreacja wydarzenia Krotoszyn